Zpráva z Velehradu - posty rozebrány.

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 05. 2024


Koordinátor zvolen, funkce rozebrány, jedeme dál snad na vlně Ducha svatého, který nám v neděli 19. 5. 2024 na Velehradě požehnal.

Do funkce koordinátora provinciální rady na období 2024 - 2027 byl zvolen Petr Janžura. Snad se nám na konci června vrátí z Botswany, kam podniká od 1.6. svou první salesiánskou misii v roli koordinátora. Pán Tebe Petře i Tvé drahé spoluputovníky provázej!!!!V dalších volených funkcích se změny nekonají, jako hospodářka pokračuje Maria Novotná alias Marika, jako sekretářka Tereza Ševčíková a jako rádce pro formaci Zdeněk Mrázek.

Do služby v rámci formace se přihlásila Dagmar Beránková, do apoštolátní služby Marie Šimonová, do spolupráce s SHM Ludmila Solovská, do tvorby zpravodaje Jana Macháčková. Salesiánské chalupy bude mít na hrbu Petr Jankůj, web, adresář Radka Kozáková ve spolupráci s Lenkou Jaškovou. Spolupráci napříč všemi službami a komunikaci v salesiánské rodině zaštítí Stanislav Větrovský.

Milá salesiánská rodino, děkujeme za důvěru, kterou jste nám dali. Ale pamatujte, že bez vašich modliteb vaše sny, přání, potřeby těžko naplníme. A tak moc prosíme, zahrňte nás do své každodenní modlitby, s vědomím, že Bůh vaši prosbu použije tam, kde to bude nejvíce potřeba.

Kéž se nám všem daří žít slova Františka Saleského: „Všechno konej s láskou, nic násilím.“

Zpracovala Jana Macháčková


Poprvé na Velehradě, poprvé v roli člena provinciální rady

Po druhé se vám hlásím se svým poprvé. Nedávno to bylo poprvé DSS, dnes vám chci posdílet další poprvé z Velehradu.

Ano je to tak, je možné, že žena vychovávaná od malička v katolické víře se dostala poprvé na Velehrad ve svých 42 letech a to díky salesiánské rodině. Díky Bohu za to.

Můj první bezprostřední dojem z tohoto místa - majestátnost, posvátnost a vědomí mé ubohosti, maličkosti. Vše kolem mě převyšuje. Naštěstí mé první kroky mě dovedou k soše Krista, který má roztažené paže, s pohledem, chci tě obejmout mé dítě.

Má touha jen tak kráčet v tichu a nasávat tu atmosféru, byla záhy rozpuštěna zasedáním nové provinciální rady, nejdříve s tou starou a dále pak s novou. Znovu si začínám uvědomovat, co mě všechno čeká, jaké úkoly máme před sebou, kolik to bude stát času a jestli to vlastně bude tak, jak chce Pán a ti druzí. Padá na mě obava, strach.

Naštěstí přijde seznamovací aktivita v koordinaci Lidušky Solovské. Zamýšlíme se nad svými charakteristikami, navzájem je sdílíme a kreslíme svůj erb. Jestli to dobře dopadne, brzy uvidíte na webu. Díky této aktivitě přichází pokoj. Na mysl vyvstane okamžik, kdy se mi při žádosti Božího znamení objevila duha a zazněl hlas: „Jsem Bůh Emanuel, Bůh s Tebou. Nezapomeň na to.“ A tak s vírou, že když Bůh něco řekne, myslí to vážně, jsem se uklidnila.

Povzbudila mě i slova našeho delegáta Petra Košáka. Měli bychom usilovat o kamarádský vztah s Ježíšem s vědomím, že na nás dohlíží Otec, náš tatínek, který počítá, že děti mohou být neposlušné, klopýtající, nevyzrálé.

Jako symbolické považuji i to, že jsme si služby v rámci rady předávali právě v předvečer Svatodušních svátků. Takže své obavy, otazníky, slabosti jsme po předání služeb mohli hned odevzdat Pánu při večerních zpívaných chválách. Naši radost pak doplnila výhra hokejistů nad Rakouskem, dobré víno, jídlo, vzájemné sdílení. Ti co v radě již sloužili a nebo dál slouží nám nově příchozím svědčili, že i přes všechny obtíže, těžkosti je Bůh nakonec obdaroval.

Děkuji všem starý členům provinciální rady za jejich službu a všem pokračujícím a novým odvahu a důvěru.                                          Jana Macháčková