Duchovní cvičení v Kostelním Vydří

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 17. 05. 2024


Ve dnech 5. – 9. 5. 2024 se sešla prima parta na duchovních cvičeních v Kostelním Vydří. Pro pátera Michaela Jelínka byly premiérou v roli exercitátora. Všichni účastníci se shodli, že téma Svatý Josef a Panna Maria si připravil výborně. Usměvavé tváře všech na fotografii dokládají, že se duchovní cvičení vydařily.
Standa Větrovský


Exercicie v Klášterním Vydří s otcem Michaelem Jelínkem.

 Ještě jednou chci jménem všech zúčastněných poděkovat otci Michalovi za vedení exercicií. Jeho stručné promluvy, inspirované písmem sv. a Pannou Marií, se nás jemně dotýkaly a povzbuzovaly k promyšlení. Otázky po každé úvaze nám byly úžasným vodítkem a pomocí ke zpytování našich životů. Atmosféra karmelitánského kláštera to vše ještě umocňovala a závěrečná mše sv. v chrámu Panny Marie, byla nádherným dovršením. Děkujeme za všechno!

Marta Kastnerová