Rodinná politika a překážky, které komplikují rodinám život

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 03. 2024

Vážené dámy,       vážení pánové,

srdečně zveme na XXIII. ročník mezinárodní konference o rodinné politice  „Rodinná politika a překážky, které komplikují rodinám život“, která se uskuteční v úterý 23. dubna 2024 v prostorách Senátu PČR.

Nechceme mluvit o tom, o čem se hovoří často. Chceme věnovat pozornost odpovědím na otázky, jak předcházet rozpadu rodiny, co si přejí otcové, jaká mají matky i otcové přání s ohledem na trh práce nebo jak mohou biologičtí i bonusoví rodiče žít v patchworkových rodinách svoje poslání.  A v neposlední řadě představíme nový model podpory harmonizace rodiny a zaměstnání.

Program konference                           Přihlašovací formulář

Za organizační tým Národního centra pro rodinu                 Marie Oujezdská

 

Národní centrum pro rodinu, Průchodní 2, 602 00 BRNO

+420 733 598 575, č.ú. 382 408 393 / 0300, Člen Rodinného svazu ČR