Postní duchovní obnova ve Zlíně – Společenství Fryšták a Valašsko

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 12. 03. 2024


Společenství Fryšták uspořádalo v sobotu 9. března duchovní obnovu pro fryštácké společenství a Společenství Valašsko ve Zlíně na Jižních Svazích. Exercitátor nám byl P. Antonín Špaček SDB, který vybral téma Ježíš – lékař a přítel. Sešlo se nás přes 50 a k tomu i dva nastávající aspiranti Lenka a Radim Změlíkovi. Po ranních chválách následovalo první zamyšlení Čím je konkrétně pro mě Ježíš? Dozvěděli jsme se mimo jiné, že nejlepší exorcismus je mše svatá, jelikož je při ní přítomen živý Kristus a před ním ďábel prchá. Tonda Špaček svůj výklad propojoval s vlastními zážitky z dětství a kněžské praxe, čímž přednášku vskutku obohatil (Kdo dlúho spí, tomu oči vyhnijú!) O přestávce jsme „aktivovali“ debatní kroužky a bylo zřejmé, že se všeci rádi vidíme a máme si o čem povídat a máme co sdílet, zkrátka jako ve skutečné rodině (My jsme Valaši, jedna rodina… až na ty „náplavky“). Druhé zamyšlení bylo hlavně o tom, že je nutno Ježíše následovat, ne jít za ním, ale VEDLE něj. Falešný Bůh nikoho nezachrání, to může jen Ježíš. Pán Bůh všechny miluje, všechny chce zachránit, ale nechává rozhodnutí na člověku. On je stále k dispozici. Ale když ho nechceme přijmout, On se vnucovat nebude.

Následně jsme se občerstvili obědem, kávičkou a buchtami, dvě hodiny byla možnost jít ke svátosti smíření a v 15 hodin jsme se šli modlit křížovou cestu. Hned po ní jsme slavili mši svatou s obnovením spolupracovnického slibu.

Byl to (slovy klasika) takový krásný poetický sobotní den!

Děkujeme všem za účast, Tondovi Špačkovi za čas a nasazení a zpovědníkům za službu.                PJu