Štěpánské dny na Valašsku

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 01. 2024

„Kým je pro člověka dnešní doby kardinál ThDr. Štěpán Trochta SDB? Někdo by ho chtěl vynést na oltář, jiný hledá v jeho životě nedostatky. Když se podíváme na jeho životní cestu ve světle dostupných pramenů a doby, ve které žil, vidíme prostě – člověka….“ (Jiří Miček: Život v mlýnském kole aneb Kardinál/ní případ/ Trochta).

V letošním roce uplyne 50 let od smrti ThDr. kardinála Štěpána Trochty SDB,českého katolického biskupa, řeholníka, kardinála (26.3.1905 - 6.4.1974), člena české provincie salesiánů Dona Boska, mučedníka nacistického a komunistického režimu.Základní data z jeho života:

V roce 1923 v salesiánském noviciátu v Itálii v Turině. Salesiánské řeholní sliby složil 24.9.1925 v Turině, zde vysvěcen také na kněze 3.6.1932.

V roce 1934 se vrací do vlasti, kde vedl stavbu salesiánského střediskav Ostravě a posléze v Kobylisích.

V letech 1942 – 1945 vězněn v koncentračním táboře Terezín, Mauthausen a Dachau  

Biskupem se stal 16.11.1947, od r . 1949 však byl internován v Litoměřicích.V roce 1953 byl zatčen  – vězněn v komunistickém vězení ve Valdicích a v Leopoldově.

V roce 1960 na amnestii propuštěn, poté pracoval jako dělník, rehabilitován v roce 1968. V květnu 1969 byl jmenován kardinálem, jmenování bylo však zveřejněno až v roce 1973. 

V roce 1974 předčasně umírá pod vlivem prožitého utrpení i vzhledem kneustálé šikaně současných komunistických představitelů tehdejší moci.

 

Štěpánské dny – připomínka 50 let od úmrtí kardinála Štěpána Trochty.

Hlavní den oslav:    7. duben 2024

v 10,30 ve Francově Lhotě – mše sv. k oslavě 50 let úmrtí kardinála Trochty. Celebrovat bude biskup olomoucké arcidiecéze.

Po ukončení i eucharistické slavnosti bude možno podepsat výzvu směřovnoulitoměřické diecézi, aby byl opět obnoven proces beatifikace mučedníka kardinála Trochty.

Po mši je pánováno občerstvení v Kulturním domě ve Francově Lhotě, které zajišťuje Zemědělské družstvo a obec Francova Lhota v partnerství s dalšími místními spolky a sdruženími.
v 15 hod – tamtéž - kulturní program – vystoupení skupiny Good work.

Jsou zváni nejen místní občané, ale celá salesiánská rodina a veřejnost!

 

Zahájení Štěpánských dnů:

25.2. v 15 hod vernisáž prací žáků několika ZUŠ k osobnosti k. Trochty. Zámek Vsetín, Výjevy ze života kardinála Trochty.

Další plánované aktivity:

Ochotníci z Lidečka připravují divadelní hru ze života kardinála ŠtěpánaTrochty - na motivy knihy Kardinál(ní případ) Trochta (J. Miček)

Beseda s autorem knihy J. Mičkem ve Francově Lhotě – březen 2024 

Školní akce – zaměřené na popularizaci osobnosti kardinála – sportovní turnaje, kvízy, soutěže….

Pouť z Francovy Lhoty do Litoměřic – květen 2024.

 

Kardinál Štěpán Trochta SDB patří k nejvýraznějším osobnostem v dějinách českého salesiánského díla. Svým lidským odkazem, utrpením i smrtí nás povzbuzuje i 50 let po své smrti. Nedovolí nám žádnou letargii a únavu. V jeho rodné farnosti ho srdečně vzývají, vybudovali zde unikátní muzeum. Všechny větve salesiánské rodiny se k němu utíkají. Lidé ho ctí. 
Proč asi?....                                                                      Helena a Luboš Gajduškovi