Volební kongres 2024 a nově zvolení členové PR

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Konference, Vydáno dne: 22. 01. 2024

Výsledky voleb do provinciální rady ASC 20. 1. 2024
volební obv. společensví která zastupuje zvolený rádce číslo na fotografii
 č. 1 Písek, České Budějovice, Podblanicko Radka Kozáková 13
 č. 2 Severní Čechy, Praha-Sever I Dagmar Beránková 10
 č. 3 Západní Čechy, Praha-Střed Petr Janžura 8
 č. 4 Praha-Sever II, Praha-Sever III, Praha-Dolní Počernice Zdeněk Mrázek 3
 č. 5 Praha-Jih, Praha-Botič, Praha-Botička Jana Macháčková 12
 č. 6 Podorlicko, Hradecko, Pardubice, Český Ráj Marie Šimonová 6
 č. 7 Sebranice, Letovice Stanislav Větrovský 11
 č. 8 Brno-Západ, Rosice, Moravské Budějovice Maria Novotná 4
 č. 9 ŠOP -  Šumperk, Olomouc, Prostějov Ludmila Solovská 14
 č. 10 Slovácko, Újezd u Brna, Brno-Líšeň Lenka Jašková 2
 č. 11

Valašsko, Fryšták

Petr Jankůj  9
 č. 12 Ostrava, Moravská Brána Tereza Ševčíková 7
   --- delegátka za FMA Eva Liškutinová 5
   --- delegát za SDB Petr Košák 1


PS: Tento článek bude snad postupně růst, protože do něj budu doplňovat příspěvky Vás všech přítomných: kandidátů, hostů a volitelů. (cca 120 lidí). První vlaštovička je již na světě a na dlaší vaše příspěvky netrpělivě čekám na adrese fahynek@outlook.cz  , jsme přece spolupracovníci :-)              váš František
V sobotu brzičko ráno jsme se vypravili s místní radkou ŠOP na výlet do Prahy do Kobylis na volební kongres ASC. V sobotu ráno v šest stát na značce (na vlakové zastávce) tedy byla pro mě docela výzva, ale těšila jsem se, tak jsem to dala!! 

V kostele sv. Terezičky v Kobylisích následovalo radostné setkání se známými, dlouho známými, které jsem neviděla roky :) a taky s neznámými. Sešlo se více než sto spolupracovníků z místních rad s volební hlasem, aby zvolili 12 členů nové provinciální rady z řad spolupracovníků.
Následovala mše svatá, kde byl hlavním celebrantem Petr Košák, SDB spolu s ostatními kněžími SDB a také provinciálem Martinem Hobzou.
Poté jsme vyslechli zprávu o hospodaření sdružení za minulý rok a přehled o tom, co se provinciální radě povedlo za její 3leté volební období + zdravice jednotlivých koordinátorů osobně nebo v písemné podobě. Také jsme se dozvěděli, co se chystá a co nás nemine :)

Následovala samotná volba nových členů provinciální rady. Vybraní zástupci z jednotlivých obvodů měli možnost krátkého cca 3 minutového představení a nabídnutí sebe sama do služby sdružení. Bylo fascinující pozorovat, jak jsme každý jiný, máme rozdílné dary a způsob projevu a přesto můžeme tvořit jeden celek, který spolupracuje na společném díle. Pod vedením Ducha Svatého, kterého jsme před tím celou dobu vzývali, proběhla volba, se kterou potom vybraní zástupci souhlasili.

Nechybělo skvělé občerstvení v průběhu, vynikající oběd i příležitost se posdílet a utužit "stará" přátelství nebo započít nová. 

Jako kandidát do provinciální rady jsem to prožívala o to intenzivněji. Ve škole Ducha Svatého se mě hluboce dotýká myšlenka Matky Terezy "Být perem v Boží ruce" a tak jsem přistupovala k této službě pro sdružení a následně i k volbě. Vnímala jsem, že ostatní kandidáti to měli podobně. S uvědoměním si toho, co můžou nabídnout a s velkou pokorou, před tak velkým úkolem, přijali nominaci. Na nás všech je, jaká bude budoucnost salesiánů spolupracovníků. My děkujeme za vaši důvěru, za důvěru Ducha Svatého v nás a prosíme o vaši laskavou modlitbu, morální podporu, shovívavost k nedostatkům a taky o mocnou přímluvu Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Věřím, že můžu říct za všechny zvolené kandidáty, že se těšíme na tu společnou dobrodružnou a tvůrčí cestu a že k tomu máme odhodlání, energii i nadšení. 

Nové provinciální radě 3x ZDAR!!!                        zdraví  Liduška SOLOVSKÁ