Formační plán 2024

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 05. 12. 2023

Přinášíme dárek ke svátku Dona Boska, a to kompletní Formační plán na rok 2024. Najdete jej na našich stránkách v levém sloupci a sekci Ke stažení.

Moc nás potěšilo, že jsme už nyní zaznamenali pozitivní reakce na lednové téma a na novou strukturu setkávání. Přejeme si, aby se nám v našich společenstvích dařilo s novou metodou pracovat po celý rok. Děkujeme všem, kteří se na vytvoření FP jakýmkoli způsobem podíleli.

Je pravděpodobné, že se u některých dalších témat budeme třeba i dost zásadně lišit v názorech, ale to nevadí. Cílem není nalézt jednoduchou a jednoznačnou odpověď na dané otázky. Cílem je naslouchat tomu, jak téma vnímají druzí, jak a čím se jich dotýká, co k tomu přinášejí ze sebe. Proto takový důraz na to, aby měl každý prostor k vyjádření, které v první části nebude nikdo komentovat, doplňovat, usměrňovat, hodnotit… Někdy pak možná dojdeme ke zjištění, že jde o myšlenky, které nás vůbec nenapadly a které mohou obohatit a něco nového si uvědomit.

Budeme moc rádi, když se o zkušenosti z vašich setkání a případný společný závěr, pokud zazní, podělíte na webu – sdilimese@ascczech.cz.                           Za formační skupinu Dagmara Beránková
Nabízíme první část Formačního plánu salesiánů spolupracovníků pro rok 2024. Vydává se netradičně ve dvou částech a také trochu jinou cestou než dřívější formační plány, které měly „známé“ řešení a měly nás vést k obrácení. Formační plán pro rok 2024 nemá hotová řešení, ale zve k hledání, naslouchání, duchovní konverzaci, otvírání se Božímu duchu a větší osobní odpovědnosti.

Obsahem první části je úvodní slovo, které nabízí metodu práce ve společenství a dvě témata: 1. Duchovní konverzace a 2. Lidé žijící v druhém manželství a jejich místo v církvi. Druhá část formačního plánu má tato témata: 3. Autorita církevní nauky, 4. Ekumena a mezináboženský dialog, 5. Evangelizace, 6. Postavení žen v církvi, 7. Role laiků v církvi, 8. Vztah věřících a kléru, 9. Synodalita a modlitba a 10. Liturgie – slavení společné bohoslužby. Druhou část vám chceme „nadělit“ k lednovému svátku Dona Boska.        Formační skupina provinciální rady