Formační plán 2024 a synodalita

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 03. 10. 2023


Milí salesiáni spolupracovníci,

právě začíná říjnové synodální setkání v Římě. Chceme vás vyzvat k modlitbě za přímé účastníky synody a ke sledování jejího průběhu. Myslíme si, že Synoda o synodalitě je důležitý mezník v životě církve na všech úrovních. Papež František k tomu říká:

"Kráčejte spolu, ptejte se společně, přijměte zodpovědnost za hledání ve společnosti, a to modlitbou, tak jak to dělali první apoštolové: To je synodalita, která by se měla stát jakousi každodenní zvyklostí ve všech jejích projevech."

S odkazem na synodu papež zdůraznil, že nastoupená cesta je duchovním a církevním rozlišováním, které se uskutečňuje především v adoraci, modlitbě a naslouchání Slovu, a nikoli z vlastní vůle, vlastních představ nebo vlastních projektů.

Připojme se tedy nyní modlitbou k tomuto synodálnímu procesu, jak nás k tomu vyzývají i mnozí další.

I náš Formační plán 2024 se bude týkat synodality. Vydá se také trochu jinou cestou než dřívější formační plány, které se snažily nastínit otázky, které měly „známé“ řešení a měly nás vést k obrácení. Formační plán pro příští rok nebude mít hotová řešení, bude zvát k hledání, naslouchání, komunikaci, otvírání se Božímu duchu. Bude chtít formovat na vyšší úrovni lidsky, křesťansky a salesiánsky, s větší osobní zodpovědností.

Nebude publikován celý naráz, ale ve dvou částech. První dvě témata se nyní dokončují a zbývajících osm vznikne po synodálním setkání v Římě, abychom byli co nejvíce aktuální.

Za formační skupinu provinciální rady Lída Palečková a Dagmara Beránková