Kdo byl papež Benedikt pro mě?

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 01. 2023


Přeji hezký, sváteční večer Křtu Páně a srdečně zdravím,
jelikož jsem v těchto dnech měla tu možnost a čest osobně se zúčastnit posledního rozloučení s papežem Benediktem ve Vatikánu jako jedna z poutníků z České republiky (celkem 25 poutníků) a zároveň coby "zástupce" Salesiánské rodiny, neboť jsem součástí formačního společenství v Prostějově, napadlo mě, že by mohlo být přínosné sdílet tento článek s ostatními členy sdružení. Nechávám na Vašem zvážení a podle vašich potřeb...
 
Zároveň bych si dovolila nabídnout se, pokud byste náhodou potřebovali občas něco přeložit ze španělštiny, mohu vyhovět a ráda posloužím. Ve Španělsku jsme žili několik let, máme tam vazby na salesiánskou rodinu a nyní španělštinu také vyučuji. Pravidelně sleduji a pročítám "Boletín salesiano" ve španělštině, stejně jako další mezinárodní zprávy ze salesiánské rodiny a salesiánského světa, ačkoliv vím, že v italštině je materiálů spousta. Oba jazyky jsou si hodně podobné :-)
https://salesianos.info/

Jsem nadšená Formačním plánem pro rok 2023, který jsem si také stáhla a vytiskla na stránkách. Líbí se mi zpracování jednotlivých témat s odkazy na církevní dokumenty a především letošní projekt orientace na sociální nauku církve. Blahopřeji, fandím Vám a těším se!!
Přeji požehnané dny nového roku.

Markéta Castellar
formační společenství
Prostějov (ŠOP)„Neviděli nikoho, jen samotného Ježíše...“

Poutníci z České republiky putovali na rozloučení s papežem Benediktem XVI. do Vatikánu

S posledním kalendářním dnem roku 2022 obletěla svět zpráva o poslední větě papeže Benedikta XVI., se kterou se rozloučil na tomto světě, aby se s novým rokem 2023 vydal do světa nového: do věčného života s Pánem, kterého na této zemi během svého života jak veřejného, tak později skrytého, nepřetržitě kontemploval, jak o tom vypovídají jeho mnohá teologická a filozofická díla, skvosty duchovní literatury, které nám tu zanechal. Jsou pro nás výzvou a inspirací, abychom se do nich také začetli, ale především, abychom ve svém životě nikdy nepřestávali hledat Ježíše, kterého se nám papež Benedikt ve svých spisech snaží přiblížit tak, abychom ho stále více poznávali a především, abychom jej milovali. „Signore, ti amo...“ (Pane, miluji tě) – poslední věta Benediktova.

CK Miklas Tour Prostějov spolu s P.Tomášem Klíčem, duchovním správcem farnosti Rokytnice u Přerova neváhali ani na okamžik, přestože se jednalo o bleskurychlou výpravu a nebylo mnoho času, aby poutníkům z České republiky umožnili osobní účast na této mimořádné události posledního rozloučení s papežem Benediktem XVI. ve Vatikánu. A tak během dopoledne ve středu 4.ledna 2023 vyjíždí autobus, který se postupně plní poutníky ze Svitavska, Olomouce, Prostějova, Přerova, Brna i Prahy a vydává se na pouť směr Řím – Vatikán. Tvoříme různorodou skupinu mladých i starších, otců i matek, řeholních sester, kněží a možná i to je právě znamením, že papež Benedikt oslovoval všechny bez rozdílu. Rádi bychom vyjádřili na této pouti osobní účastí vděčnost za obdivuhodný příklad jeho života, který nás bude provázet i nadále, a také abychom vzdali čest tomuto výjimečnému člověku, jímž bezpochyby papež Benedikt XVI.byl. A v neposlední řadě každý z nás měl i nějaký osobní důvod k vyjádření vděčnosti a lásky ve vztahu k papeži Benediktovi.

Kdo byl papež Benedikt pro mě?

Muž vytrvalé modlitby, neochvějný poutník důvěry a naděje. Jeho životním programem, stejně jako motivem jeho pontifikátu, byla láska. Láska neutuchající, vytrvalá, neúnavná, která se nevzdává, dokud nenajde milovaného. Mudrci z Východu „absolvovali“ tutéž cestu za láskou, která se zrodila v tichosti a pokoře Betléma a následně v srdci každého z nich, protože „Bůh je láska“.

„Uvěřili jsme v Boží lásku – právě tímto způsobem může křesťan vyjádřit základní rozhodnutí svého života. Na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaké velká idea, nýbrž setkání s událostí, s Osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření.“

(Benedikt XVI, Deus caritas est)

( přeloženo ze speciálního vydání vatikánského deníku L’Osservatore Romano při příležitosti úmrtí papeže Benedikta XVI. 31.12.2022)

Cesta papeže Benedikta, ať už ve veřejném životě, stejně jako později v ústraní a ve skrytosti, je cesta za láskou. Za tím, kterého tolik miloval a který se mu v závěru jeho života zjevuje stejně, jako se zjevilo Božské dítě mudrcům u jeslí. „Neviděli nikoho, jen samotného Ježíše“ (Mt 17,8).

Benedikt XVI. odchází z tohoto světa za svým Milovaným s větou: „Pane, miluji tě“, aby přešel do plnosti nekonečné lásky, kde mu „budeme podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je“ (1 Jan 3,2).

Děkuji Ti, milý otče Benedikte!                                                         Markéta Castellar