MAJČINA AKTUÁLNÍ APOŠTOLÁTNÍ ABECEDA

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika apoštolátního činění, Vydáno dne: 31. 03. 2022


Velmi děkuji za účast na synodních skupinkách, o kterých mi dáváte vědět počty vedoucích a počty účastníků za vaše společenství - viz článek na webu - před prázdninami z nich udělám souhrn.
Velmi mě těší a hřeje aktivita lidí v Čechách, která pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny. Velké díky za naše společné i osobní modlitby, pomoc všeho druhu, kterou bychom před dvěma měsíci považovali za hodně bujný sen. Jak dlouho to vydržíme? Musíme také čerpat a posilovat lásku k Bohu a bližním a vychovávat nástupce. Proto chci dnes připomenout CSM .Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice přibližně jednou za 5 let.  Doprovází ho kulturně duchovní program a sjede se na něj běžně většina mladých křesťanů ve věku 14-26 let.
Letošním mottem je "Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl" (Sk 26, 16)

Od 9. - 14. 8. 2022 v Hradci Králové. Už se přihlašuje a cena do 31. 5. je 1600 Kč. Po 15. 7. už za reálnou cenu 3000 Kč. Přípravný tým bere ochotné organizátory do 30ti let s poplatkem 1000 Kč.

Dalším SPOLEČNÝM APOŠTOLÁTEM ASC rodiny vidím podporu CSM
- informovat mládež na okraji farnosti, v našem příbuzenstvu, okolí
- pomoc s poplatkem příspěvkem osobním nebo farním
- sehnat kamaráda nebo kamarádku nesmělým a poprvé jedoucím na akci mimo farnost
- v době setkání neplánovat jiné nové akce pro mládež, ale podpořit CSM
- 13. 8. v sobotu bude den rodin v rámci CSM - tedy i možnost pro nás starší, doplnit zážitek, který "strana a vláda" v našem mládí nedovolila nebo pohlídáním dětí umožnit mladým rodičům setkat se a zavzpomínat na dřívější setkání.                                    příspěvek od Marie Šimonové