Když nás maminka obdaruje ...

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 09. 12. 2021


Milí přátelé salesiáni spolupracovníci,
svátek Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu nám přinesl Formační plán 2022, s nímž se budeme věnovat různým pohledům na odpuštění. Naleznete ho ve formátech pro tisk a čtečky v levém sloupci naší hlavní webové stránky a také v sekci Ke stažení.

Vzhledem k ukončení zasílání tištěného Zpravodaje od nového roku, nebude zaslán také Formační plán 2022. Vytiskněte si ho nebo stáhněte a pomozte těm z vašeho společenství, kteří to z nějakého důvodu nemohou uskutečnit. Tato malá služba může v našich společenstvích podpořit solidaritu a rodinnost.
Přejeme si, aby Formační plán nás zdokonaloval v umění odpouštět, smiřovat se a hojit rány. Ať je dalším kamínkem v mozaice naší trvalé formace.
Za minulou a současnou provinciální radu a autory jednotlivých kapitol

Lída Palečková a Anežka Hesová