První osobní setkání po lockdownu – a hned sliby!

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 03. 07. 2021

Milí přátelé! Radujte se s námi! V uplynulých třech letech jsme ve formaci doprovázeli tři mladé manželské páry. Toto požehnané období bylo zakončeno velikou slavností v Praze-Kobylisích dne 23. května 2021. Při slavnostní mši, kterou sloužil náš provinciál P. Martin Hobza, SDB, složili tito naši přátelé společně s jedním dalším manželským párem sliby. Kázání při bohoslužbě měl František Blaha, který velmi hezky navázal na svědectví těchto párů z motivačních dopisů, které všichni sepsali. Musíme se přiznat, že když jsme tuto slavnost v lednu plánovali, vlastně jsme vůbec netušili, zda se kvůli epidemii coronaviru uskuteční. Ale díky Pánu, právě těsně před termínem slibů se opatření rozvolňovala a slavnostní bohoslužby se zúčastnilo mnohem více lidí, než jsme očekávali. Ke slavnostní atmosféře vydatně přispěla kapela Srdcaři, která nás celou liturgií doprovázela. Jeden z hudebníků dokonce v noci před touto mší složil novou melodii k litaniím ke všem svatým, které při bohoslužbě zazněly. Po bohoslužbě jsme se přesunuli na zahradu, kde jsme již mohli odložit roušky a respirátory. Zde jsme se také mohli všichni radovat ze společenství a zakoušet opravdovou vděčnost za to, že náš „tým Dona Boska“ má nové posily.

Hana a Petr Imlaufovi, Praha-Botič