VI. Téma formačního plánu -

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Sdílíme se, Vydáno dne: 03. 07. 2021

Jaké dobré iniciativy pro (nejen) rodiny v našem (českém, současném) prostředí známe nebo vidíme jako potřebné? Odpovědi ze společenství - ŠOP Olomoucko:

Dobré iniciativy kolem nás:

 - Duchovní cvičení
 - Programy pro otce se syny
 - Programy pro matky s dcerami
 - Pobyty prarodičů s vnoučaty
 - Manželská setkání
 - Kána
 - Manželské večery
 - Modlitby matek
 - Modlitby otců
 - Chlapské hnutí

Za Olomoucké společenství            Ika Kvapilová


Odpovědi ze společenství - Botič:

Na setkání byli přítomni i noví členové našeho místního společenství, kteří v květnu skládali sliby a delegát. P.Josef Šplíchal SDB.

Do jakých aktivit na podporu manželství a rodiny jsou (případně byli dříve) zapojeni členové našeho místního společenství:

· Duchovní obnovy pro manželské páry ve farnosti – 1krát ročně, vždy s nějakou odbornou přednáškou.
· Tábory pro rodiny s malými dětmi na farní zahradě
· Pravidelné práce na farní zahradě s následnou kávou pro „pracovníky“, kteří přišli
· První pátky v měsíci – po mši, při které jdou děti ke svátosti smíření mají společnou večeři na faře
· Snoubenecká setkání v rodině - příprava snoubenců na manželství
· Svatbou to začíná – program pro doprovázení novomanželů v prvních 3 letech manželství
· Setkání nad Písmem – pro manželské páry ve farnosti
· Ymca-Živá rodina – tábory pro rodiny
· Exercicie pro mladé manžele s dětmi
· Animace společenství ve farnosti – pro rozvedené a „nezadané“
· Manželské večery, manželská setkání
· Salesiánské hry mládeže
· Manželské společenství a společné dovolené rodin
· Přednášky pro mládež a manželské páry
· Duchovní obnovy pro mládež a manželské páry

Milí přátelé, když se dívám na stránky, vidím, že jsme odpovídali na jinou otázku, tak nevím, nevím, zda je to vůbec "platné". Pokud to nepovažujete za vhodné, klidně to nezveřejňujte, asi jsme špatně četli zadání.                          Hanka Imlaufová, Botič


Výsledky diskuse všech tří částí společensrví Severní Čechy:

Příprava snoubenců
Doprovázení mladých manželství
Obnovy pro manžele (např. z farnosti, diecéze, nijak neorganizované páry)
Manželská setkání + Obnovy
Manželské večery
Taneční večery pro manžele
Akce v rámci týdne manželství (kolem 14.2. - Valentýn)
Akce v rámci týdnedne pro rodinu (okolo 15.5. - den rodin)
Víkendy pro muže
Víkendy pro ženy
Víkendy pro otce a syny (cyklus 5 víkendů + Brána dospělosti - 5 dní)
Víkendy pro ženy a dcery, rodiče s dětmi ap.
Farní dovolené - popř. zvát i lidi mimo farnost
Mateřská centra
Tématické přednášky (párová tématika, manželská, pro mladé)
Péče o osamělé, vdovce, rozvedené - zvát do našich společenství, přijímat je, zajímat se o jejich život, starosti...
Akce pro rodiny v rámci obce s církevní tématikou - advent, Mikuláš, živý Betlém, Tříkrálová sbírka atd. atd...
Za Severočechy Dagmara B.