Volební kongres a nově zvolení členové PR

Autor: František Hynek <fahynek(at)quick.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 13. 06. 2021

Výsledky voleb do provinciální rady ASC 12. 6. 2021
volební obv. společensví která zastupuje zvolený rádce
 č. 1 Písek, České Budějovice, Podblanicko Simona Šimková
 č. 2 Severní Čechy, Praha-Sever I Dagmar Beránková
 č. 3 Západní Čechy, Praha-Střed Jiří Rezek
 č. 4 Praha-Sever II, Praha-Sever III, Praha-Dolní Počernice Zdeněk Mrázek
 č. 5 Praha-Jih, Praha-Botič, Praha-Botička Jan Macoun
 č. 6 Podorlicko, Hradecko, Pardubice, Český Ráj Marie Šimonová
 č. 7 Sebranice, Letovice Stanislav Větrovský
 č. 8 Brno-Západ, Rosice, Moravské Budějovice Maria Novotná
 č. 9 ŠOP - Šumperk, Olomouc, Prostějov František Hynek
 č. 10 Slovácko, Újezd u Brna, Brno-Líšeň Ludmila Palečková
 č. 11 Valašsko, Fryšták Vladimíra Kapounková
 č. 12 Ostrava, Moravská Brána Tereza Ševčíková

Tento článek bude postupně vznikat, protože do něj budu doplňovat příspěvky Vás všech přítomných: kandidátů, hostů a volitelů. (cca 130 lidí)

Že kongres dopadl dobře a cesta do matičky Prahy se nestala pouhým výletem, to mohu jistě prozradit už teď, ale jak to bylo dál ...

Na vaše příspěvky netrpělivě čekám na adrese fahynek@outlook.cz  , jsme přece spolupracovníci :-)

Malá ochutnávka včetně videa     váš FrantišekVolební kongres očima Pavly Jungmannové - Tohle jsem prožívala já ;-)

Jakožto "novicka" v místní radě jsem byla z této "volební zodpovědnosti" kapku v nervech. Neměla jsem tušení, jak bude volební kongres probíhat, a snažila jsem se naše společenství Fryšták nenásilnou formou dotlačit k tomu, aby vyjádřili ke kandidátům. Nicméně potom přijel na setkání ředitelů do Fryštáku Petr Košák a já se ho jednoduše zeptala, jak takový kongres probíhá. Petr mi stručně, jasně a výstižně sdělil, jak to asi bude, a hlavní pro mě bylo, že se jednotliví kandidáti budou na kongresu osobně představovat, takže si budu moci udělat obrázek přímo na místě. Ovšem protože su "vzorňák", studovala jsem jednotlivé "profily" předem a rovnou si "zahvězdičkovala" své vyvolené ;-)

Také otevřeně přiznám, že pokud měl někdo v profilu, že je "velmi zaneprázdněn", případně jen zkopírované údaje ze svého profilu z webu ASC, ubralo mu to na bodech, protože mi přišlo, že sice kývl na kandidaturu, ale blíže se tomu buď nechce věnovat, nebo nemá čas. Takže někteří kandidáti byli JASNÍ, jelikož z jejich profilu vyplývalo, že opravdu chtějí své síly věnovat ASC, což mnozí pak potvrdili při osobní prezentaci. Nepřítomní se sami vyautovali a volba byla o to jednodušší. Každopádně smekám před každým, kdo se do kandidátky nechal zapsat. U některých vím, že jsou to lidé aktivní, kreativní a byli by opravdu dobrými posilami, KDYBY měli více času a prostoru k tomu, co všechno dělají běžně v životě. Bylo fajné, jak jsme všici voliči byli sehraní a nedráždili jsme si vzájemně nervy dalšími koly voleb 8-). Velkou radost mi udělalo a také mě to naplnilo nadšením, že patřím do salesiánské rodiny. Lidé, které jsem znala třeba jen z výměny pár mailů, se ke mně hlásili jako ke staré známé a člověk si jednoduše připadal, že skutečně patří do salesiánské rodiny a je přijímán.

Za to opravdu děkuji!!!                       Pavla

 

Foto: Anežka Hesová

Vystoupení provincionála SDB P. Martina Hobzu k účastníkům kongresu:

PROGRAMOVÝ NÁVRH HLAVNÍHO PŘEDSTAVENÉHO PRO SALESIÁNSKOU KONGREGACI PO 28. GENERÁLNÍ KAPITULE. 

Po kapitule poslal hlavní představený 21 stránkový dokument, který je důležitý pro směřování kongregace pro následujících 6 let.

Předkládá nám osm výzev, které jsem se pokusil vyjádřit následujícími body:

1) Posilněme naši salesiánskou identitu – JEŽÍŠ KRISTUS – smysl, původce, vzor.

2) Naší prioritou buď EVANGELIZACE po vzoru Dona Boska.

3) Každý salesián ať si najde čas, aby byl PŘÍTOMEN mezi mladými.

4) Každodenní život využijme pro svoji FORMACI.

5) Věnujme se přednostně CHUDÝM MLADÝM.

6) Buďme SPOLEČNĚ S LAIKY – v poslání i ve formaci.

7) Buďme MISIJNĚ velkorysí.

8) Buďme pro mladé vzorem v úctě ke stvoření – EKOLOGIE.

 

Krátká citace z Programového návrhu k bodu 6)

Laici jsou společníky na cestě, nikoli zástupci nebo náhražka řeholníků: oni i my máme identitu a specifické úkoly pro poslání. Proto naši laičtí spolupracovníci potřebují znát a zakoušet hodně zblízka Dona Boska a to, co se žije v salesiánských domech, v nichž se nacházejí. Tyto znalosti a formace se nepřijímány pouze prostřednictvím akademických kurzů, ale velmi speciálním způsobem: přemýšlením, hodnocením a plánováním toho, co se společně žije v daném místě. Je nezbytné podniknout další kroky ve společné a spojené formaci, zejména v těch aspektech, které se vztahují na poznání a prožívání našeho sdíleného charismatu. Ve skutečnosti víme, že „prvním a nejlepším způsobem, jak formovat sebe a jak formovat ke sdílení a spoluzodpovědnosti, je správně fungující výchovně pastorační komunita“ [1].

 

Zbývá mi zdůraznit velmi zvláštním a jistým způsobem, že poslání sdílené s laiky má svůj nejplnější a nejautentičtější vývoj, když tito laici jsou členy jedné z 32 skupin salesiánské rodiny, z nichž je, jak je známo, dvanáct skupin laických. V případě členů patřících do Salesiánské rodiny je stupeň charismatické identity často velmi vysoký a společně v charismatu žijeme skutečné povolání. Je to další důvod, proč upřednostnit přítomnost členů salesiánské rodiny tam, kde jsme přítomni, a to i jako zaměstnaných, pokud jejich profesionalita splňuje stejné podmínky, jaké jsou požadovány po ostatních.


[1] 24. GK, 43.                                                                     P. Martin Hobza SDB, provinciálMyslím, že něco tady není dobře

Ač dnes znám provinciální volby jen z výběru kandidátů „dole“ a z vyprávění shora, mám dojem, že něco tady trošku skřípe, i když se skoro všichni navenek tváříme, jako by se nic tak zvláštního nedělo.

Ale budu víc konkrétní. Problém s výběrem kandidátů z oblastí. Ti nejlepší na to už nemají často čas a tak se hledá někdo, kdo by byl ochoten „tam jezdit“, aby se splnila podmínka alespoň dvou kandidátů. Jeden z nich pak na více než poslední chvíli odstoupí (letošní případy), nebo prohlásí, že nechce být zvolen. Jaký to pak má smysl? Na co si to hrajeme? Plníme formu, ale rozhodně ne ducha!

Byl jsem (v dobách své ještě plné síly) víckrát v radě. Často jsme se o něco „hádali“, bylo to rušné, ale věděli jsme, že něco „tvoříme“, o něco nám šlo.

Když jsem se teď někde zmínil, že by se volby měly změnit, narazil jsem na tvrzení, že „to je tak dané“ (volební systém). Ale to není tak úplně pravda.

Stanovy praví: (čl. 37, §3) Každá provincie má provinciální radu volenou místními radami na provinciálním kongresu podle pravidel tohoto kongresu (!)

Pravidla praví: (čl. 28, § 5) Způsob organizace voleb a účasti v nich je stanoven ve volebních pravidlech kongresu, která vypracuje provinciální rada a schvaluje světová rada (!)

Nemá cenu, abych já sám navrhoval konkrétní změny. To by mohl (měl?) udělat tým odborníků, tedy právě zmiňovaná provinciální rada. Byla by o tom určitě vhodná i diskuze mezi členy. Včetně možnosti on-line volby v karanténě (?) /viz zmíněná citace z pravidel/.

Takže můj jediný návrh: Teď máme do dalších voleb chvilku času. Dejme se do práce. Konec výmluv, konec alibismu, konec formalismu!

(Pokud jsem něco důležitého přehlédl, rád se nechám poučit.) Pepa H


Já a provinciální rada

S manželem Markem patříme k těm „služebně mladším“ Salesiánům spolupracovníkům. Sliby jsme skládali před 2 lety v Kroměříži a to cca 4 roky poté, co nás s láskou a jadrností sobě vlastní, přijali mezi sebe spolupracovníci ve společenství Moravská brána.

Je pravdou, že jsme si toto společenství tak trochu vyhlídli. Můj muž zažil salesiánskou formaci chaloupek a různých dalších akcí a já jsem až mnohem později zjistila, že lidé, kteří ovlivnili mne, měli k Salesiánům rovněž velmi blízko.

S manželem žijeme ve Valašském Meziříčí už téměř čtvrtstoletí, vyrůstaly tady naše děti, a byť je naše farnost poměrně živá, je i velmi specifická, a přesto, že se snažíme sloužit i zde, úplně jsme se tady nenašli. Jak děti postupně rostly – syn a dcera jsou již dospělí a zůstal doma jeden puberťák, zjišťovali jsme s manželem, že bychom potřebovali nějaké povzbuzení ve víře, formaci, společenství. V létě 2014 jsme jeli na Velehrad na oslavy Dona Boska a tam nám to oběma nějak došlo, že to je to ono ..., a tak jsme se dostali do společenství Moravská brána, protože tam byli naší společní známí.

Když přišla výzva k tomu, kdo by chtěl sloužit službou v provinciální radě, nebyla jsem zrovna aktivní v nabídce služby. Jsem poměrně dost pracovně vytížená a je to se mnou často dost náročné, ale pak jsme si řekla, že je to výzva, další level v tom, kam se třeba mám posunout, a sloužit smysluplné věci, dát čas a prostor, své určité schopnosti pro službu jiným a trochu jiným způsobem, než to dělám každodenně v práci. A tak mě tu Pane Bože máš, využij mně, k čemu potřebuješ, a ty mi Done Bosko spolu s dalšími přímluvci, prosím, pomáhej.

Sestry a bratři podporujte nás svou modlitbou, až po volbě na kongresu mi totiž došlo, že to úplně legrace nebude. :-)

Tereza Ševčíková