Chystají se sliby nových spolupracovníků!

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 13. 04. 2021

Zdá se, že doba „covidová“ je dobou útlumu, ale potěšující zprávou je, že v tomto čase dozrálo rozhodnutí našich patnácti přátel, kteří by rádi (pokud to epidemiologická situace dovolí) složili sliby ASC. Modleme se za tyto budoucí spolupracovníky a třeba i za to, aby vůbec mohli sliby skládat.

Teplice 22. května 2021

22. května by měli své sliby složit Alice a Petr Mackovi.

Praha, 23. května 2021

S radostí oznamujeme, že na Slavnost seslání Ducha svatého se rozroste naše spolupracovnická rodina a nové manželské páry. Při slavení Eucharistie v kostele sv. Terezie v Kobylisích dne 23. 5. 2021 ve 14.30 budou skládat sliby: Kateřina a František Holíkovi, Jana a Josef Macháčkovi, Martina a Jan Jindrovi a Marie a Ondřej Lednických. Celá akce proběhne za epidemiologických podmínek v tu dobu platných. Věříme, že v té době již bude situace příznivá a tohoto radostného okamžiku se budeme moci zúčastnit v co největším počtu.

Hana a Petr Imlaufovi, Praha-Botič

České Budějovice 12. září 2021

Sliby ASC v Českých Budějovicích v kostele sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech jsou naplánovány na 12. září tohoto roku při mši sv. v 10 hod, pokud to zdravotní situace dovolí. Slibující jsou: Štěpánka a Miroslav Hovorkovi, Vlaďka a Šimon Hellerovi a Lukáš Šimek.

Jarda Havlíček