Nová pravidla Airbagu

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 04. 2021

Konto airbag

 

Je to již poměrně dlouho, co bylo v rámci salesiánské rodiny zřízeno sbírkové konto AIRBAG. Hlavním smyslem fondu je vyjádření ekonomické a lidské solidarity mezi členy Sdružení.

Jsem přesvědčen, že jsme se všichni v poslední době několikrát přesvědčili, že v obtížných životních situacích je finanční dar konkrétním projevem podpory a soucítění.

Vzhledem ke stále se měnícím legislativním a kontrolním předpisům byla provinciální radou pravidla AIRBAGU přepracována a 6. dubna letošního roku schválena. Snažili jsme se, aby v těchto nových pravidlech byly jasně stanoveny podmínky podpory, ale zároveň jsme nebyli možností podporu poskytnout, těmito pravidly přehnaně svazováni.

Znění pravidel jsme konzultovali s několika kompetentními odborníky na právo a legislativu. Nové znění pravidel AIRBAG je uvedeno na našem spolupracovnickém webu (v levém sloupci).

Děkuji vám všem, kteří se podle svých možností na podpoře a smysluplnosti AIRBAGU podílíte.

Karel Kroupa, hospodář ASC