Pohřeb Marušky Andrlíkové (doplněno)

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 31. 03. 2021

Marie Andrlíková

 

Rozloučení s Maruškou Andrlíkovou proběhlo dnes v kostele v Lipníku nad Bečvou. Mám to tam asi 5 minut pěšky, ale nebyl jsem si jistý, jestli vzhledem ke covidovým opatřením už nebudu nadbytečný. Letmým pohledem jsem zjistil, že se snad do těch 10% vejdeme...

Šel jsem si  sednout vedle Terezky Ševčíkové, která za naše společenství položila před Maruščinu rakev kytku. Potom přišel z našeho společenství Moravská brána ještě Pavel Bernard. Zahlédl jsem i Martu Tomigovou z fryštáckého společenství. 

Když ale obřad začal a přišel biskup, kněží, jáhni a ministranti, počet lidí v kostele se zdvojnásobil ...

 Nerad chodím na pohřby, ale jsem vděčný Bohu, že na tomto jsem byl. S Maruškou se přijel rozloučit i otec biskup Martin David. Nejprve nás přivítal a poděkoval, že jsme se přišli rozloučit se sestrou Marií, ale při kázání pak mluvil o paní Marušce. Řekl, že často, snad denně, chodila na mši do kaple biskupství. Bylo poznat, že mu Maruška není cizí. Měl jsem z celého obřadu krásný pocit, že se s Maruškou loučí její přítel a snad ne jen já jsem v té atmosféře cítil zcela rodinnou sounáležitost všech přítomných.

Před kázáním četl jáhen evangelium. Viděl jsem, že mu otec biskup žehná před cestou k ambonu, ale teprve až se odmaskoval z té covidové roušky, poznal jsem Honzu Tomigu. Asi zajdu k očaři, protože delegáta našeho společenství, Standu Jonáška, jsem poznal až podle hlasu, když se podílel na liturgii Kristova stolu. Byl zde také Martin Mališka, který Marušku v poslední době duchovně doprovázel a který jí před několika dny udělil svátost nemocných.

Před odchodem na hřbitov vystoupil ještě synovec Marušky Jakub Aseem se shrnutím Maruščina života: "Na závěr jenom stručně vyjádřím jádro a drobné podněty života mé tety Marie. Její život byl prozářen ve všedních situacích každodenní Boží přítomností, kterou dokázala prostřednictvím lásky k bližním dále předávat. Svůj život dokázala naplnit dle úkolu každého křesťana - „sentire cum Ecclesia“ (spolucítit s církví), který je úkolem i každého z nás. Na její obětavé působení vzpomínají dodnes rodáci a farníci z Uherského Brodu, zdejší farníci z Lipníka nad Bečvou, Havířova Šumbarku (farnosti, kde se spolupodílela na životě farnosti spolu s o. Karlem Jaškem), zaměstnanci ostravsko-opavského biskupství, salesiáni spolupracovníci a mnoho přátel a známých, se kterými se v životě setkala.
Jménem rodiny bych chtěl závěrem poděkovat o. biskupu Martinovi za dnešní slavení mše sv.,zdejšímu faráři o. Liborovi za umožnění a spoluorganizaci pohřbu, o. Martinu Mališkovi za poslední svátostnou službu a duchovní vedení během posledních let, přítomným kněžím a jáhnům, všem dobrovolníkům zapojeným do příprav dnešního dne i zlomku lidí dnes zde shromážděných z důvodu pandemických omezen
í."

Maruška byla pochována na místním hřbitově a můj zážitek tohoto pohřbu je tak silný a krásný, že jsem se s vámi musel podělit.

Pro všechny, kteří byste se za normální situace pohřbu zúčastnili, ale i všem ostatním spolupracovníkům, přikládám pár fotek.

Momentálně silně duchovně povznesený 

Tomáš Saňka, Lipník nad Bečvou

pohřeb 1   pohřeb 2   pohřeb 3

 

pohřeb 4pohřeb 5   pohřeb 6