Jak "Držet pravý půst" ?!?

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika apoštolátního činění, Vydáno dne: 26. 02. 2021

Posílám i krásnou báseň - "Držet pravý půst", kterou pro nás přečetl P. Šplíchal. Přeji vám všem prožití postní doby v blízkosti s Pánem!                Hanka Imlaufová - Praha Botič

 

Robert Herrick (1591 – 1674) - překlad bp. Josef Hrdlička


Držet pravý půst

Je to snad pravý půst
vzdát se slaniny,
zvěřiny?
Je snad půst věcí úst?

Je snad půst dát si slib
z masa nepojíst,
o to víc na talíř si nabrat ryb?

Lačnět a v hadrech bloudit
na odiv lidu,
bez klidu,
klopit zrak, vzdechy loudit?

Ne, půst je víc, je sklizeň!
Svaž snopy své
a dej jíst duši, má hlad, žízeň!

V ten čas se hněvu vzdej,
záště, zlých řečí,
všech křečí,
změň život, směr mu dej!

Jen silou ducha rostem.
Zmoř hladem hřích,
ne břich.
Pak prošels pravým postem!

(na Popeleční středu roku 2021 nám přečetl P.Josef Šplíchal SDB)