Salesiánský med v Českých Budějovicích

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 07. 02. 2021


Salesiánské středisko mládeže České Budějovice vstoupilo svým projektem „Salesiánský med“ do nových vod, a rozšířilo tak své výchovné a vzdělávací působení.

Projekt „Salesiánský med“ žil v myšlenkách současného ředitele salesiánského střediska Ondřeje Trojka už od roku 2013. „Nápad se zrodil v rámci jednoho kurzu, kterého jsem se zúčastnil, a musím přiznat, že prvotní nadšení bylo více znát na ostatních účastnících kurzu než na mně samotném. Myšlenka ve mně postupně zrála, čekala na správný okamžik a vhodné lidi,“ vysvětluje.Letošní včelařská sezóna je považována za jednu z nejhorších a nejtěžších za poslední desítky let. Historie salesiánské práce ale už od svých počátků ukazuje, že žádné začátky nejdou tak hladce, jaká byla představa, jsou vždy těžké a náročné. Stejně tak ani salesiánský med nemá na růžích ustláno. Přesto jsme 8. 12. spustili prodej prvního „Salesiánského medu“, kvalitního, poctivého a originálního produktu, mimo jiné s ambicí zrodu nového finančního zdroje, který umožní realizovat práci s mladými v Salesiánském středisku mládeže v Českých Budějovicích. Jeho zakoupením lidé kupují více než jen med, kupují příběh, který díky nim můžeme psát do srdcí mladých lidí.

V rámci podpory města České Budějovice jsme mohli koupit nejen nezbytné včelařské vybavení, ale také dětské včelařské kombinézy, a umožnit tak dětem několik návštěv přímo ve včelnici. Pro mnohé z nich to bylo první seznámení se s včelařením a životem včel. Jejich rozzářené oči a jiskra v nich nad otevřeným úlem s možností pozorovat práci dělnic, trubců a samotné včelí královny nás utvrzují, že jdeme dobrý směrem.

Příběh „Salesiánského medu“ je spojen s řadou ochotných lidí, kteří se na něm podílejí, ať už zaměstnanců Salesiánského střediska mládeže Č. Budějovice, členů místního společenství salesiánů spolupracovníků, našich kamarádů a kamarádů jejich kamarádů. A to nás na našem včelaření baví nejvíce, jak nás příběh medu spojuje a obohacuje. Neodmyslitelnou součástí „Salesiánského medu“ jsou také děti a mladí, kteří mají možnost se stát (alespoň na krátký čas) včelaři a poznat jak včely, tak samotné včelařské povolání zblízka.

V počátcích oratoře Dona Boska považovalo okolí jeho nápady a práci s mladými za bláznovství. Možná je českobudějovické salesiánské středisko v podobné pozici. Věříme ale, že se stáváme součástí něčeho nového a že za pár let bude náš „Salesiánský med“ oblíbený a dostupný k zakoupení jak v celé ČR, tak i v samotném italském Turíně na Valdoccu – kolébce salesiánské rodiny.

„Všechno začalo nenápadně ráno na svátek Neposkvrněného početí P. Marie, 8. prosince 1841. Téhož roku otevřel v Turíně don Cocchi první oratoř,“ vzpomíná ve svých pamětech zakladatel salesiánů Don Bosco a přidává: „Klekl jsem si a pomodlil se Zdrávas Maria.“ Po pětačtyřiceti letech pak svým salesiánům řekl: „Všechny dary, které nám dalo nebe, jsou ovocem onoho prvního Zdrávas Maria, které jsem se modlil vroucně a s přímým úmyslem.“

Stejně jako Don Bosco před 179 lety vstupují českobudějovičtí salesiáni do nové etapy, tentokrát spojené s včelařením. Další informace a produkty na: www.salesianskymed.cz