Změny v Adresáři a v přihlašování na exercicie

Autor: Jan Tomiga <tomiga(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 01. 2021

Adresář ASC

 

Milé spolupracovnice a milí spolupracovníci,

dnes vám přinášíme opožděný vánoční dárek. V souvislosti s implementací GDPR jsme realizovali důležité změny v našem Adresáři.
Také došlo k úpravám pro zadávání termínu exercicií a přihlašování na jednotlivé termíny ...

 Nejpodstatnější změnou je nutnost udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů v Adresáři. Nově se po přihlášení do Adresáře ukáže jen základní informace o vás samotných. Na této stránce je zaškrtávací políčko k udělení souhlasu. Pokud svůj souhlas neudělíte, nebudete mít v Adresáři přístup k údajům ostatních spolupracovníků a nebudete se ani moci přihlásit na exercicie! Teprve po udělení svého souhlasu stisknutím tlačítka  Udělit  získáte přístup do vnitřní části Adresáře. 

Je tedy nutné, aby se každý sám za sebe co nejdříve do Adresáře přihlásil a udělil svůj souhlas. Ti, kteří svůj souhlas neudělí, budou vidět v seznamu spolupracovníků, ale nebude možný přístup k jejich osobním údajům a tedy i kontaktům. Budou v seznamu zobrazeni kurzívou. To je ze dvou důvodů - jednak Sdružení má právo na evidenci svých členů a pak je to informace pro ostatní, že někdo může mít problém s přihlášením se do Adresáře a tak můžete nabídnout svou pomoc s přihlášením a povolením přístupu. Prosím ty zdatnější v IT, aby nabídli svou pomoc těm, pro které je práce s počítačem obtížnější. Nelze však jednat za ně, každý musí svůj souhlas udělit sám...

Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje do Adresáře, napište na email: adresar@ascczech.cz a uveďte své jméno a email, na který vám máme přihlašovací údaje poslat. Mějte, prosím, trpělivost, pokud vám přihlašovací údaje nedorazí obratem, očekávám celkem nápor požadavků ... Po té, co od nás dostanete nové přihlašovací údaje a přihlásíte se do Adresáře, je velmi vhodné změnit si heslo za své vlastní - to můžete udělat v pravém horním rohu vedle svého jména. Heslo by nemělo být jednoduché, ideálně by se mělo skládat z kombinace malých a velkých písmen a číslic. Připomínám, že každý je osobně odpovědný za bezpečný přístup do Adresáře a za případné zneužití svých přístupových údajů. Zároveň vás ubezpečuji, že systém si nepamatuje vaše heslo v takovém tvaru, aby ho bylo možné získat a zneužít; při zapomenutí hesla se musí vždy vygenerovat nové ...


Další novinkou je možnost nastavit si zasílání či zrušite zasílání Zpravodaje přes distributora. Na hlavní stránce Adresáře po přihlášení (O mně) je uvedeno, zda Zpravodaj je či není doručován poštou a možnost tuto volbu změnit. Doručování je vázáno na domácnost, nikoliv na jednotlivé členy. Při požadavku na změnu distribuce je automaticky odeslán email distributorovi Zpravodaje s uvedením požadavku a adresou vaší domácnosti...

Pokusil jsem se nastavit údaje o zasílání Zpravodaje poštou podle databáze distributora. Ne vždy však byl soulad mezi názvy domácností či adresou, proto se to nemuselo všechno prospat správně. Prosím tedy, abyste si zkontrolovali nastavení zasílání Zpravodaje a také své adresní a kontaktní údaje. Pokud si potřebujete změnit adresu, doporučuji nejdříve zrušit zasílání Zpravodaje poštou, pak si opravit adresu domácnosti a znovu aktivovat zasílání Zpravodaje poštou...


Další důležitá změna, která je v Adresáři nová, je přihlašování nečlenů Sdružení na akce (tedy vč. exercicií). Provinciální rada rozhodla, že možnost přihlásit nečlena na jakoukoliv akci bude mít pouze ten, kdo je u akce uvedený jako její ředitel. Námi pořádané akce, zejména exercicie, jsou pořádány především pro naši vnitřní potřebu. Přihlásit se tedy může každý, kdo udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů a je členem Sdružení nebo v aspirantátu (= má možnost přihlásit se do Adresáře). Předaspiranty, přátele a pod. již tedy nemůže přihlásit kterýkoliv člen Sdružení, ale musí o to požádat ředitele akce, který rozhodne zda a případně kolik nečlenů může na akci vzít. V platnosti zůstává, že člen domácnosti může přihlásit jiného člena své domácnosti a že ten, kdo vykonává službu rádce v místní radě, může přihlásit kohokoliv ze svého místního společenství. Pokud však chce přihlásit někoho, kdo dosud neudělil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nabídne se mu takový člen sice ve výběru k přihlášení, ale přihlášení neproběhne (protože nejsou k dispozici jeho kontaktní údaje).


Již v minulých letech se změnil způsob zadávání duchovních cvičení. Bylo zrušeno zasílání excelovské tabulky a místo toho byl vytvořen formulář, do kterého se údaje nově zadávají. Součástí tohoto formuláře je i prohlášení o tom, zda duchovní cvičení odpovídají přijatému Standardu DC pro ASC. Formulář lze najít na tomto odkaze: https://bit.ly/335YN1o.

Došlo také ke změně termínu, od kdy je možné se přihlašovat na exercicie. Letos bude možné přihlásit se v den svátku sv. Jana Boska 31.1.2021 od 21:00 hod. (rozhoduje čas na webovém serveru :-) ). Už nyní můžete sledovat nabídku exercicií pro letošní rok, které byly prostřednictvím formuláře již zadány ...


 

Popsané změny jsou podstatné a důležité a mohlo se stát, že přes veškerou naši snahu o testování se v Adresáři projeví nějaká chybička. Prosím vás tedy o shovívavost a oznámení nalezené chyby na email: adresar@ascczech.cz

Za provinciální radu ASC
Honza Tomiga