Ignác Stuchlý ctihodný alias venerabilis

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 04. 01. 2021

Ignác StuchlýDne 1. 12. 2020 se sešla kongregace kardinálů, aby zhodnotila Positio - svědectví o ctnostném životě P. Ignáce Stuchlého, prvního českého salesiána. Stejně jako dvě předchozí kongregace vyjádřili i kardinálové názor, že Staříček byl skutečným Božím mužem a že může být prohlášen CTIHODNÝM. Pater Ignác Stuchlý tedy nese titul VENERABILIS. Oficiálně byl ctihodným prohlášen papežem Františkem v úterý 22. 12. 2020.Pokud ovšem chceme "dostat" Staříčka na oltář, musíme se modlit za k tomu potřebný zázrak, prokazatelný a hodnověrný, nejlépe uzdravení osoby, v jejímž případě jsou již lékaři skeptičtí, ne-li přímo negativní. Jeden zázrak - lékařsky potvrzený a ověřený - a Ignác Stuchlý bude blahořečen. Dva zázraky tohoto typu - a Ignác Stuchlý bude svatořečen. Nejen za tímto účelem začínáme v sobotu 9. ledna 2020 novénu k Ignáci Stuchlému. V neděli 17. ledna, v den Staříčkova odchodu k věčnému Otci, novénu ukončíme a ve Fryštáku bude sloužena slavnostní mše sv. jako poděkování za dar života ctihodného P. Ignáce Stuchlého.

Již krátce po Staříčkově odchodu na věčnost se k němu mnozí lidé obraceli s prosbou o pomoc. Už dříve dělal zázraky, i když ne v tom smyslu, jak zázrak definuje teologie. Jeho život a hlavně dílo, které po sobě zanechal, nesou na sobě stopy mimořádné Boží přízně. Ti, kteří žili s ním a vedle něho v jednom domě a pod jeho vedením, podle vlastních svědectví nepochybovali o svatosti jeho života. Neviděli na něm zřetelných chyb, slabostí apod. Jak píše P. Oldřich Med SDB: "Jen někdy byl utrmácený, někdy zarmoucený, někdy trpěl i jakousi svatou roztrpčeností, když jsme nebyli hodní a nechápali jsme, že od naší dobroty závisí úspěch díla a Boží požehnání. To se pak rozhorloval, někdy nás i pokáral, ale to patří k věci. Dobrý otec nemůže mlčet k chybám dětí, musí někdy pozvednout svůj hlas."

S osobou P. Stuchlého jsou spojovány také dvě údajné předpovědi bl. Michaela Ruy. Jedna se týkala jeho misie na severu, druhá zkázy jeho díla. Ta první je bezpečně předpověď dona Ruy, ta druhá ne. Mnozí spolubratři salesiáni slyšeli ze Staříčkových úst předpověď o zkáze díla. Např. P. Josef Novosad šel jednou s P. Stuchlým pěšky ze Zlína, a když se před nimi vynořila stavba fryštáckého ústavu, P. Ignác mu řekl, že to všechno zanikne a on sám zemře daleko od salesiánů. V 50. letech 20. století se tak skutečně stalo. Ignác Stuchlý by tedy mohl být označen i jako nositel zvláštního daru Božího.

Tělo P. Stuchlého odpočívá v hrobě na fryštáckém hřbitově v očekávání slavného vzkříšení, ale důvěra k němu postupně rostla. Byl - a i dnes je, často žádán o přímluvu u Boha, jak vyplývá z několika vyslyšení, která sepsal taktéž P. Oldřich Med.

Jedním z nich je na přímluvu Staříčka "odložení" onemocnění spalničkami u dětí jedné rodiny přímo z Fryštáku, která potřebovala odjet na neodkladnou návštěvu příbuzných, dále máme svědectví z Brna, kdy byl na přímluvu Ignáce Stuchlého vyléčen chlapec s vrozenou vadou, která vyžadovala operaci a k níž po modlitbě dvou novén a návštěvě Staříčkova hrobu nebylo nutné přikročit.

P. Ladislav Vik, salesiánský provinciál v letech 1981 - 1993, byl velice aktivní ve věci blahořečení P. Ignáce Stuchlého. Za jeho vedení provincie došlo i k několika zázrakům uzdravení, ale bohužel nebyly lékařsky doloženy, a tak musíme začít "od začátku".

Každého 17. dne v měsíci se proto scházíme u Staříčkova hrobu ve Fryštáku na modlitbu, kterou vede Pavel Caha, SDB. Nakonec jsme se rozhodli pro ustálení času srazu na 19 hodinu - bez závislosti na počasí :-).

Věříme, že ve ctihodném P. Ignáci Stuchlém má české salesiánské dílo mocného přímluvce. Benedicamus Domino!

Pavla Jungmannová