SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ

Autor: Petr Imlauf <petr.imlauf(at)seznam.cz>, Téma: Rubrika apoštolátního činění, Vydáno dne: 13. 02. 2012

Milí přátelé, bilancujeme rok 2011 a tak se s vámi chceme rozdělit o radost z tohoto apoštolátního díla.

Díky spolupracujícím vedoucím párům na různých místech ČR, se v roce 2011 v programu SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ, připravovalo na manželství 126 mladých lidí. V loňském roce se rozrostly řady vedoucích o 8 mladých manželských párů. Nekteří se již na podzim začali věnovat snoubencům. Je to neuvěřitelné, ale přesto, že sňatečnost v ČR klesá, snoubenců se po letošních prázdninách hlásilo k přípravě v rodinách tolik, že jsme v Praze nemohli ani uspokojit poptávku.
V říjnu se konal již tradiční vzdělávací seminář. Tentokrát na téma "Manželství v církevním právu", přednášejícím byl ICLic. Mgr. Miloš Szabo.
Nemilou zprávou pro nas bylo zrušení dotací MPSV pro projekty zaměřené na podporu přípravy na manželství. Díky tomu, že L. Traxler, průkopník tohoto apoštolátu, kdysi velkoryse věnoval ASC peníze na podporu příprav na manželství, můžeme u PR podávat interní projekt.
Jsme si ale jistí, že nadšení a nasazení všech vedoucích párů není závislé na finanční podpoře. Chceme i touto cestou všem spolupracovníkům i kněžím upřímně poděkovat.

Hana a Petr Imlaufovi, Praha Botič