Duchovní cvičení na Hostýnku s příchutí televize NOE

Autor: František Hynek <fahynek(at)quick.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 01. 11. 2011

Hostýn Téma - Don Pascual Chávez Villanueva hlavní představený SDB - Heslo 2011 - POJĎTE A UVIDÍTE . (Jan 1, 39)
Exercitátor - P. Leoš Ryška
Termín - 26. 10. - 30. 10. 2011
Místo - Poutní dům č.3 Matice svatohostýnské


Jako každoročně, tak i letos jsem při odjezdu na duchovní cvičení sváděl neúprosný boj s časem. Jednak proto, že človíčkovi ve mně se nikdy nechce, ale také proto, že je třeba udělat spousta jiných věcí které běžně nestíháme a teď se jaksi hlásí o slovo. Vlastní odjezd byl o několik minut opožděn, ale jak se po velkém loučení uzavřely dveře naší škodovečky začala se nervózní atmosféra postupně měnit. Až při modlitbě na cestu jsem si plně uvědomil, že naším domovem na čtyři dny se stane Svatý Hostýn. Během cesty se rychle setmělo a nás ve středeční podvečer přivítala nasvícená bazilika v plné kráse. Zaparkovat, ubytovat, občerstvit se, pomodlit se, seznámit se a po večerním slůvku mlčet a spát. Klasický program prvního dne, kdy v myslích doznívají obavy o ty, kteří zůstali doma.

Něco jsem ale přeskočil a to by byla velká chyba. Při příchodu na pokoj nás čekalo překvapení v podobě denního řádu, několika dalších materiálů a občerstvení. Toto pro nás připravil náš bezchybný „Pan ředitel“ Standa Strnad. Nebylo to jediné překvapení, ale překvapoval neustále. I malé hudební těleso v podobě kytary Petra Hanáka a modré basy Honzu Tomigu mile překvapilo. Co ovšem mě překvapilo nejvíc byla přítomnost inzerovaného exercitátora Otce Leoše Ryšky, který přes svoje velké vytížení opustil studio televize NOE, a rozhodl se, část svého času věnovat nám spolupracovníkům.

Ve čtvrtek po vyspání do sytnosti (ranní chvály byly až v 8,00 hodin) a lehké snídani začala úvodní přednáška Otce Leoše Ryšky na téma “Pojďte a uvidíte“. V odkaze na evangelium sv. Jana 1, 35-51 jsme slyšeli podrobný výklad těchto veršů s odkazem na aktuálnost dnešního manželského a salesiánského života. Cesta světla Člověk by si měl v tomto světě klást 3 otázky:
1) Co bude v životě dělat
2) S kým bude v životě žít
3) Jakou cestou půjde
Odpolední druhá přednáška byla zaměřena na téma Beránek Boží z 2 Knihy Mojžíšovy 12 kap. Na večer jsme se všichni moc těšili, neboť se promítal film o misiích v Ekvádoru, a po filmovém večerním slůvku o Matce Tereze nás čekala teplá postýlka.

Když jsem v pátek ráno nemohl dospat, uzrálo ve mně rozhodnutí navštívit ranní mši svatou v bazilice. Nevšední zážitek a svátek dvou apoštolů byl tak silný, že znamenal téměř pozdní příchod do kaple na ranní chvály.
Krásný, ale větrný pátek otevřela další úvaha nad první kapitolou Janova evangelia. Bůh si použije k oslovení nejen manžela, kamaráda, společenství, ale i netradiční způsob, jako třeba umělecké dílo, film, přednášku či televizní pořad.
V našem apoštolátu je nejdůležitější zachovat správné pořadí - Bůh, manžel-ka, dítě a další nejbližší. V Božím plánu má každý nezastupitelné místo a povinnost, rozvíjet svoje hřivny, které nezaslouženě dostal od Boha - dar víry, humoru, zdraví, hudebního nadání, vaření a pod. Určitě nemáme důvod malomyslnět!

Po odpolední přednášce jsem poprosil otce Leoše, zda bych ho mohl doprovodit na cestě do Olomouce. Napřed ho to udivilo, ale pak rád souhlasil a už jsme svištěli z Hostýna na Přerov. V Olomouci na nás před Arcibiskupským palácem čekal nový přenosový vůz TV NOE a všechny kabely a kamery byly na svých místech v arcibiskupském sále. Odtud měl během patnácti minut začít přímý přenos houslového koncertu Antonia Vivaldiho - čtvero ročních období v rámci cyklu koncertů Má vlast: koncert Moravské filharmonie a Václava Hudečka. S blížící se sedmnáctou hodinou a bez televizního spojení do Ostravy moje nervozita značně rostla na rozdíl od otce Leoše, kterému jsem stál za zády. Po zprávě, že šatna nestíhá a sál je prázdný následoval telefonát do ostravského studia s žádostí o výplň asi na 7 minut. Pět minut po celé už byl obraz v Ostravě, ale nebyl zvuk. Ten se podařilo rozběhnout několik sekund před přímým přenosem. Pak krátká modlitba, prosba o požehnání a už se jelo. V tuto chvíli jsem před sebou viděl dva virtuózy, jednoho na monitoru a druhého v přenosovém voze. Nebudu soudit kdo byl lepší, ale tento koncert byl pro mne zážitek na celý život.

Ředitelský kočárek Nyní dejme slovo řediteli (který i ke kočárku přišel) - našemu Staníčkovi:
Právě skončili DC na Svatém Hostýně, které jsem tak trochu organizoval (tu trochu dokresluje jeho výrok: "ještě nemůžeme začít, osum je až za 20 vteřin" pozn. redakce). Hodnotit DC, které jsem měl na starosti mi nepřísluší, ale když jsem byl osloven, abych napsal pár řádků, tak to tedy učiním.
Snad vůbec poprvé se mi stalo, že jsme se sešli všichni hned první den a již to bylo dobré znamení. Po krátkém občerstvení následovalo seznámení účastníků s programem a s tím co nás čeká. Náš exercitátor, což byl tentokrát sám ředitel TV NOE P. Leoš Ryška SDB, nás seznámil s tématem přednášek, které bylo heslo hlavního představeného na letošní rok.
Teď však k samotným DC. V dalších dnech pak toto heslo rozebíral a to velmi poutavě. Ve večerní programu jsme shlédli též nějaký dokument a naslouchali poutavému vyprávění z natáčení a návštěvy pro nás exotických zemí. O. Leoš dovedl poutavě vyprávět o různých dobrodružstvích, která zde prožil a my se tak dověděli mnoho zajímavých věcí. Myslím si, že tyto DC byly jak pro nás tak i pro exercitátora obohacením.
Kompletní cvičební sestava po mši - v pozadí s bazilikou Velmi krásným okamžikem pak byla sobotní mše sv. na Skalném, což je nedaleko SV. Hostýna. Kolem nás jen louka,l esy a vdáli se tyčící kopule baziliky. No prostě úchvatný pohled. A v tom 23 lidiček je účastno mše sv. Pán nám dopřál krásné počasí, což v tuto dobu není, a to zvláště na Hostýně, běžné. Jak jsem řekl - Panna Maria opět nezklamala a má nás všechny ráda.
Zakončím toto kratičké zhodnocení tím co zaznělo z úst přednášejícího na závěr těchto DC.
Hostýn - podzim jak na dlani Pán Bůh má pro tvůj i můj život dokonalý plán. Zkusme však nejen prosit, ale i poděkovat za všechno a to i za těžkosti a nepříjemné věci, které nás v životě potkávají.
Přemýšlejme jak žít své zasvěcení. StaS

S pomocí Boží a poznámek slepili Solovští a Hynkovi

Pozn. pod čarou: tento termín DC byl plně obsazen již v březnu a podle sdělení ředitele bude pro velký zájem opakován i v roce 2012.
Zde máte možnost vidět další fotografie.