26. kapitula: Nově zvolení členové Rady:
regionální rádci - Štefan Turanský pro náš region

Autor: Irena Pilíková <Irena.Pilikova(at)nkp.cz>, Téma: Převzato z tisku, Zdroj: ANS - Řím: 28/3/2008 - RMG – GC26, Vydáno dne: 01. 04. 2008

V pátek 28. 3. byli zvoleni "regionálové" - členové hlavní rady pro jednotlivé regiony. Slovenský provinciál Štefan TURANSKÝ zvolen regionálem pro region Evropa Sever. Věkový průměr rady je 52 roků.

Rádcové pro jednotlivé regiony podporují spojení provincií s hlavním představeným a jeho radou. Pečují o zájmy svěřených provincií. V hlavní radě napomáhají poznat místní situace, ve kterých se rozvíjí naše poslání. Udržují kontakt s jednotlivými provinciemi, navštěvují je, svolávají provinciály, provinciální rady a v dohodě s nimi také jiné skupiny spolubratří. Doporučí jim, co považují za prospěšné pro dobro Společnosti, a pro lepší služby provincii a partikulární církvi.
Další rádce i s jejich životopisy a také nejčerstvější novinky z 26. kapistuly najdete na:
http://www.sdb.cz/26gk/26-generalni-kapitula/