"Plány na obnovu" pro Spolupracovníky

Autor: Irena Pilíková <Irena.Pilikova(at)nkp.cz>, Téma: Převzato z tisku, Zdroj: ANS – Řím, 24 říjen 2005, Vydáno dne: 01. 11. 2005

Plány pro obnovu byly námětem setkání 150 zástupců ACS ve dnech 21. - 23. října 2005 na Salesianum v Římě.

Zúčastnili se i provinciální, regionální a místní delegáti z SDB a z FMA a k účastníkům promluvili i vikář hlavního představeného P. Adriano Bregolin a s. Maria de Los Angeles Contreras, členka generální rady FMA zodpovědná za salesiánskou rodinu. Všichni se pak soustředili na práci na návrhu nových Statut a Pravidel.