O co vlastně jde, aneb volby do provinciální rady (21. 11. 2020)

Autor: Klára Novotná <(at)>, Téma: Informace, Vydáno dne: 22. 09. 2020

Milí přátelé, jistě se všichni modlíme za to, aby z našeho středu vzešli kandidáti ochotní ke službě v provinciální radě, a zároveň každý zodpovědně zvažujeme své možnosti. Na rozhodnutí se pro kandidaturu zbývá už jen zhruba týden (do konce září). Abychom mohli uvažovat opravdu odpovědně, potřebujeme vědět, co vlastně členství v radě obnáší. V naší místní radě vznikl návrh, abych napsala jako současný (a končící) člen PR případným kandidátům, v čem vlastně tato služba spočívá. Když už jsem to sepsala, napadlo mě, že by to možná zajímalo i členy ostatních společenství, a po dohodě s PR tento text zveřejňujeme i na webu.

1) Co členství v radě přinese mně osobně?

a) společenství lidí, kteří berou své salesiánské povolání vážně, duchovní blízkost s ostatními "spolurádci", osobní přátelství, sounáležitost

b) bližší poznání dalších společenství naší provincie nebo setkání se starými salesiánskými přáteli

c) "duchovní nabití" po setkání s nově přicházejícími členy

d) obohacující setkání se členy slovenské provinciální rady, případně se spolupracovníky v Evropě nebo ve světě

e) možnost prosadit věci, o kterých zatím jen sním (případně nadávám na to, že fungují špatně) - nebo se o nich alespoň sdílet

f) vědomí smysluplné služby

g) vědomí, že mohu svou službou vrátit salesiánské rodině to, co jsem dosud získal(a)

h) zvláštní požehnání z nebes a od dona Boska a dalších salesiánských světců

2) Co přinese mé členství ostatním spolupracovníkům naší provincie i mého společenství?

a) vědomí, že se někdo z jejich středu stará o to, abychom směřovali správným směrem

b) úlevu, že někdo je za ně ochoten tuto službu přijmout

c) vědomí, že mají komu svěřit své námitky a návrhy ke směřování českých ASC

3) Co bude moje služba zahrnovat?

a) jednání PR cca 5-6x do roka - v sobotu, někdy na celý víkend, nebo třeba v pátek večer a v sobotu - místo setkání se mění, střídají se na různých místech republiky (přespávání v různých salesiánských střediscích - někdy "sparťanského" rázu, jindy komfortnějšího) - termíny obdržíte, jakmile oznámíte svou kandidaturu

b) jedenkrát do roka setkání se slovenskou PR (celé manželské páry) - jeden rok v ČR, druhý na Slovensku - bývají to krásné rodinné víkendy

c) cca jedenkrát ročně organizace další akce (setkání s aspiranty, Dny salesiánské spirituality atd.)

d) možná účast na mezinárodních setkáních

e) práce ve mnou zvolené oblasti po domluvě s ostatními členy PR: formace, sekretář, ekonom, spolupráce s SHM, propagace, práce s webem, Zpravodaj, péče o chalupy ASC, a v neposlední řadě - koordinátor

Prosíme, zvažte, zda to nejste právě vy, kdo jste k této službě voláni, odhoďte obavy i pocit nedostatečnosti (skutečný i falešný) a ptejte se sami sebe i nebes, zda toto není vaše současná cesta. Věřte, že místní rada i celé společenství vám bude za přijetí této služby vděčné. Ještě stojí za zvážení myšlenka jedné z členek z našeho společenství, že by bylo krásné, kdyby každý z nás přijal tuto službu (jen) jedenkrát na jedno (tříleté) volební období.

Za PR Klára Novotná