Prosba o modlitbu od Moniky Peterkové

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Naléhavé prosby, Vydáno dne: 23. 03. 2020


Milí přátelé,

dovoluji si tentokrát sama poprosit o Vaši modlitbu.

9. března, na začátku současných změn, mi diagnostikovali neoperovatelný nádor na slinivce. Od té doby mám za sebou další vyšetření a čekám, zda se lékaři rozhodnou pro chemoterapii či nikoliv. K úplnému vyléčení to prý ale není.

Je to dva týdny a tolik se toho změnilo. Zrušila jsem všechny pracovní závazky a mám teď zcela jiné “úkoly” a priority. Jak si možná pamatujete, můj muž Vláďa před čtyřmi roky zemřel. U mě doma se teď střídají moje dospělé děti. Je to požehnaný čas. V této chvíli cítím velkou Boží svrchovanost, Ani zázraku se nebráním. Přes všechny bolesti a potíže cítím Boží blízkost a něhu. Někteří přátelé se modlí za mé uzdravení novénu ke Staříčkovi. Modlím se ji také, ale chci Pánu vše vložit beze zbytku do rukou, protože nevím, co je vlastně lepší. Mám zatím důvěru a klid. Nesou mě vzpomínky a modlitby druhých. Bude-li to možné, zahrňte mě – nás – do svých modliteb taky - abychom já a moji blízcí touto zkouškou dobře a podle Boží vůle prošli.

Moc Vám děkuju!
Požehnaný postní čas! Monika Peterková