Poděkování Marušky Jílkové

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 20. 03. 2020


Milí přátelé,
ani jsem netušila, že 2 měsíce od Adova odchodu to bude tak těžké... a uvědomuji si, že kdyby odešel jen o měsíc později, nemohli bychom za ním do nemocnice chodit a pohřeb by měl jen v úzkém rodinném kruhu.. Pán Bůh vše dobře řídí... Děkuji vám za vyslyšení mé prosby, aby lidé místo květinových darů na Adův pohřeb darovali peníze pro potřebné na Tříkrálovou sbírku 2020, protože Ada každý rok chodil s koledníky a tento rok poprvé nemohl. Vybralo se celkem 38 625 Kč. Takto Ada pomohl potřebným, bylo to jeho "poslední koledování".
Marie Jílková

Zde jsou fotky z pohřbu          úvodní foto manželů Jílkových z podzimu 2019