Postní doba, obrácení a pandemie

Autor: Lída Palečková <>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 15. 03. 2020


Je současná situace každodenních nových opatření vlády příležitostí k postnímu obrácení? Myslím si, že ano, může nás přivést k podstatě naší víry. Je však třeba mít na paměti výzvy, které shrnul P. Aleš Opatrný v článku Koronavirus, epidemie a křesťan.

Nechci opakovat informace známé, jen chci, abychom se jako rodina salesiánů spolupracovníků povzbudili k modlitbě a inspiraci, jak se obnovovat ve změněných podmínkách. Připojme se k výzvě celoevropské, možná už celosvětové modlit se spolu se všemi věřícími. V letošním formačním plánu máme v březnu a dubnu téma Žít s mladými v digitálním světě a do toho nám krásně zapadá uváděný dokumentární film V síti. Je ve dvou verzích: pro rodiče a pro děti od 2. stupně základních škol. Můžeme využít situace zavřených škol a kin a naše děti na dokument připravit. Protože Ti, kdo ho shlédli, se shodují na tom (viz pořad na Proglase Okolo stolu, uveden 11. 3. v 9 hod.), že je dobré, když film shlédnou nejprve rodiče a svoje děti na něj připraví a komunikují s nimi o bezpečnosti na internetu. Lze pro přípravu využít webové stránky: vsitifilm.cz. Jsou zde inspirace, jak s dětmi o filmu komunikovat, jak zajistit jejich bezpečnost na internetu, co dělat v případě zjištěného kontaktu s predátorem apod.

P. Libor Všetula, SDB byl hostem na Proglase 12. 3. v pořadu Mezi slovy a hovořil na téma Křesťan v době sociálních síti.

Ať jsou pro nás dny, omezující veřejný život, aby se omezilo šíření infekce, příležitostí více komunikovat se svými blízkými s Tím nejbližším.

Lída Palečková