Našli jste už TV Noe ve své televizi?

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 16. 01. 2020


Aktuální pastorační otázka půlroku přechodu na DVB-T2

Do Náchoda přijela na besedu o televizi NOE i Mirka Moravcová, ASC. Nejen, že jsem ji po letech ráda viděla, ale měla jsem radost z toho, že s TV Noe je vše tak, jak to má být – krásné dílo, zapojení všech salesiánských větví, společný apoštolát. A nyní se zásadně rozšiřuje dostupnost Noe i možnost všech spolupracovníků zapojit se do propagace obyčejnou větou, upozorněním…Můj manžel i ostatní akolité, kteří víc než 15 let nosí svaté přijímání nemocným, i já, jako sestra v domově důchodců, oceňujeme, jakým je přínosem pro společenství církve TV Noe, rádio Proglas, Katolický týdeník ... Dnes máme i další bonus, a to seriózní zpravodajství z celého světa, díky místním farním, charitním a misijním společenstvím.

Na závěr jeden zážitek:
Paní, která rok nemluvila, občas řekla nanejvýš citoslovce, seděla na vozíku v jídelně, kde zrovna vysílali na ČT2 bohoslužbu ze Staré Boleslavi. Při slovech „slyšeli jsme slovo Boží“ silným hlasem pronesla: “To snad NE!“ Jo, to byla obávaná soudružka – odtušila sestra staniční.

Majka Šimonová