Pozvánka na DSS 2020 - NA CESTĚ S MLADÝMI

Autor: František Hynek <fahynek(at)quick.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 29. 12. 2019


Dnešní svátek Svaté rodiny v křesťanství označuje rodinu tvořenou Pannou Marií, svatým Josefem a Ježíšem Kristem. Zejména v římskokatolické církvi je uváděná jako nejlepší příklad lásky, ctnosti a svornosti a vzor pro život všech katolických rodin.
Proto i já se dnes přidávám s pozvánkou do naší salesiánské rodiny na 9. Dny salesiánské spirituality v Kroměříži. (odkaz pro stažení pozvánky v pdf)9. Dny salesiánské spirituality - pořádané salesiány spolupracovníky
Vážení přátelé,
zveme členy a příznivce salesiánské rodiny na společné víkendové setkání, během kterého:

………………………………….……………………………...........................................…….
Tématem setkání bude:
NA CESTĚ S MLADÝMI
Salesiánská pastorace mládeže ve světle apoštolské exhortace „Kristus žije“
Setkání se uskuteční 24.–26. 4.2020 v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
Program 9. DSS
Pátek:
od 17 hod – příjezd a ubytování
18.00-20.00 – večeře
20.00 – zahájení, přivítání, přednes programu, organizační věci, VCH, slůvko
21.00 – společné posezení v jídelně
Sobota:
7.15 – ranní chvály
7.30 – snídaně
8.45 – předávání dětí
9.00-11.30 – přednáška Mons. T. Holuba: synoda o mládeži + společná diskuse k tématu, řízená moderátory
11.45-14.00 – oběd
14.15 – předávání dětí
14.30-16.30 – přednáška M. Kaplánek – „Christus vivit“ („Kristus žije“) v praxi –společná diskuse k tématu, řízená moderátory
17.00-18.00 – mše sv.
18.30-20.00 – večeře
20.30 – VCH + slůvko
20.45 – společný večer s programem pro všechny
Neděle:
7.15 – ranní chvály
7.30 – snídaně
8.45 – předávání dětí
9.00-10.30 – diskuze ve skupinkách k tématům
11.00 – mše sv., na závěr společné zhodnocení a poděkování
12.30 – oběd, odjezd
Po dobu přednášek je zajištěno hlídání dětí. Pro náctileté bude připraven program formou workshopu v duchu „Kristus žije“.

Hlásit se bude možné od 1. ledna 2020 do naplnění ubytovací kapacity gymnázia na webové adrese: http://www.ascczech.cz/dss/
Platbu proveďte nejpozději do 8 dnů od přihlášení na webu. Bez úhrady je přihlášení neplatné.
V případě nejasností a problému s přihlašováním se obracejte na kontaktní osobu:
František Hynek, Salajky 234, 798 07 Brodek u Prostějova, tel: 602 507 495, e-mail: fahynek@outlook.cz