Poděkování Anety a prosba o ukončení zasílání finanční podpory

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Naléhavé prosby, Vydáno dne: 26. 11. 2019


Dobrý den, ahoj všem.
Děkuju upřímně všem vám, kteří jste nám jakkoliv pomohli a pomáháte. Vaše štědrost, co se týká zasílání finančních darů, je neuvěřitelná. Pan farář z Nového Hrádku dokázal po Pavlově smrti rychle zareagovat a v dobré víře propůjčil farní účet k výběru peněz pro naši rodinu. Ten symbol "38" byl ale určen pouze pro rychlou pomoc. Nikoli pro zasílání pravidelných plateb. A jelikož se nashromáždila již velká částka, domluvili jsme se, že je opravdu nutné zasílání peněz ukončit. Chtěla bych vás proto všechny poprosit, abyste tak učinili a rozeslali tuto zprávu všem, o kterých víte, že peníze ještě stále zasílají. Díky rodině a přátelům se nám daří žít poměrně klidně dál. Davídek je bojovník, svůj smutek dokáže pojmenovat a sám si hledá řešení. Náš život není žádné přežívání, jedeme dál s nadějí i radostí. Nikdo z nás si tu situaci nevybral a je potřeba se nelitovat. Děkuju ještě jednou vám všem. Hezký předadventní čas.
S vděčností Davídek, Alžbětka, Mareček a Aneta Vondřejcovi