MODLITBY ZA BEATIFIKACI ŠTĚPÁNA KARDINÁLA TROCHTY

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 24. 10. 2019

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele“ (Jan 15,13)

V letošním roce vznikla ve Francově Lhotě jistě úctyhodná tradice modliteb za blahořečení  Kardinála Štěpána Trochty, rodáka z této valašské vsi na moravskoslovenském pomezí.

Proto i my, ctitelé tohoto mučedníka, jsme se v pravidelný termín těchto modliteb, kterým je 6. den každého měsíce, vydali do kardinálova rodiště, abychom se pomodlili za včasný začátek beatifikačního procesu. Je nadevší pochybnost, že v uplynulém století nebylo v našich zemích většího následovníka prvomučedníka Štěpána.Proto i ve slovech papeže Františka zkusme hledat odpovědi na naši váhavost a nerozhodnost v myšlenkách a činech ve věci našeho salesiána mučedníka Štěpána:

Mučedníci nejsou „svatouškové“, nýbrž muži a ženy z masa a kostí, kteří »si roucho vyprali do běla v Beránkově krvi« (Zj 7,14), jak praví Apokalypsa. Oni jsou pravými vítězi. Prosme Pána také my, ať se pohledem na včerejší i dnešní mučedníky naučíme žít plným životem a přijímáme mučednictví každodenní věrnosti evangeliu a připodobnění Kristu.“

Přikládám i pozvání P.Stanislava Zatloukala, faráře z Francovy Lhoty k modlitbám:

„Ve farnosti Francova Lhota, rodišti Štěpána kardinála Trochty, jsme se
začali scházet od května vždy každého šestého v měsíci, v den jeho
úmrtí (6.4. 1974). Scházíme se k modlitbám za jeho blahořečení. Často
formou adorace, také čteme různá svědectví o době, ve které žil, např.
o jeho spoluvězních, kteří už byli beatifikováni či jejich proces
započal. Setkání je po mši, pokud datum padne na neděli, je nezávisle
odpoledne či večer. Je třeba sledovat rozpis bohoslužeb/ohlášky
farnosti. K těmto modlitbám zveme všechny ctitele kardinála Trochty z
okolí.“

ASC Valašsko