Rozjímání nad dnešním evangeliem (Lk 12,39–48)

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 23. 10. 2019

a
„Kdo mnoho dostal, od toho se mnoho očekává.“ Všichni jsme mnoho dostali, mnoho dobrých nezasloužených darů od Otce, ale jen někteří svoje dary využívají k plnění vůle svého Pána. Příkladem může být náš zakladatel Don Bosco. Měl výbornou paměť, byl hbitý, vytrvalý… některé dary také neměl: otce ztratil záhy, žil v chudobě… Jak postupně odkrýval Boží plán pro svůj život a usiloval ho naplňovat, svěřoval mu Pán stále víc: chlapce, domy, komunitu salesiánů, misie. Postupně ho Pán „ustanovil nad celým svým majetkem“.Kdyby Jan Bosco myslel především na sebe, hledal svoje naplnění, svůj pokoj, zůstal by možná u baronky nebo v domě formujícím kněze, ale to nebylo jeho poslání. Šel za svým snem stále i přes nepochopení a překážky a Pán mu dával stále víc.

Jaký je můj životní úkol? Nevidím ho asi celý, jak ho postupně odkrývám? Dávám mu prioritu nebo se rozptyluji něčím méně podstatným? Všímám si svých darů nebo víc vidím, co jsem nedostala? Mnoho jsem dostala, mnoho mi bylo svěřeno, mnoho se ode mne očekává a žádá.

Lída Palečková