Hlášení o EX 2019

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 14. 08. 2019

Leo Žídek

 

Vážená provinciální rado salesiánů spolupracovníků, milí přátelé,

i letos proběhly v Českém Těšíně od 10. do 14. července naše exercicie (Ostrava I) a i tentokrát chci Vás – jak se sluší a patří - o této důležité události informovat a podat hlášení o jejich průběhu ...

 Takže: sešlo se nás 16 +1, z toho bylo 9 spolupracovníků, 2 „in spe“ a 5 řádných nečlenů. Ten zbývající do plného počtu byl o. Ladislav Hubáček s naším ohodnocením +1.

Náplň duchovních cvičení byla obsažná. Jen namátkou: radost z víry a z lásky, manželství a rodina, křesťané jako misionáři, výchova svědomí, nepřátelé ducha a moderní nekřesťanské trendy, co to je svatost…

Ubytování a strava: jako vždy na úrovni.

Mlčení? Podle spolupracovnických norem.

Když Pán Bůh dá, tak zase příští rok budeme pokračovat.

S exercičním pozdravem „Mluv hlavně s Pánem Bohem“

Vaši      Leo a Marie Žídkovi,  organizátoři DC.

V Ostravě dne 7. srpna 2019