Co nás učí delegát pro salesiánskou rodinu ...

Autor: Jan Tomiga <tomiga(at)centrum.cz>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 25. 07. 2019

 

Ve středu 24.července 2019 jsme se ve Zlíně rozloučili s naším delegátem Johnym. Po mši svaté v kostele Panny Marie Pomocnice  křesťanů na Jižních Svazích byl Johny uložen na hřbitov v Mladcové. Následně jsme se sešli k vzájemnému setkání a pohoštění v prostrorách salesiánského střediska.  Podle odhadu Radka Gottwalda, ředitele zlínské komunity, mohlo být přítomno na mši svaté cca 1000 účastníků. Kromě Johnyho spolubratrů salesiánů se posledního rozloučení zúčastnili i diecézní kněží. Ze Slovenska přijel delegát pro slovenské salesiány spolupracovníky P. Pavol Grach, SDB. Přítomné byly také sestry FMA, mnoho spolupracovníků, Staré Páky a Mladé Mamky a také věřící z farností, kde Johny dříve působil a mnoho jeho přátel. 

Společné setkání po mši svaté a pohřebních obřadech bylo určeno pro Johnyho rodinu a celou salesiánskou rodinu. Přišli mezi nás i další lidé, které jsme s radostí přijali do našeho společenství. Mám velikou radost, že jsem mohl být členem týmu, který společné setkání připravoval. Ve spolupráci s místní komunitou salesiánů a místním společenstvím salesiánů spolupracovníků se podle mne podařilo vytvořit rodinné prostředí, ve kterém se všichni cítili dobře. "Jako by tady byl Johny s námi", říkali mi mnozí. Také jsem to tak vnímal. A vnímal jsem ještě jednu podstatnou a důležitou věc: toto krásné setkání se mohlo uskutečnit jen a pouze díky spolupráci různých větví salesiánské rodiny: salesiáni poskytli především zázemí a vybavení areálu, ve kterém jsme se mohli setkat. Sestry salesiánky přispěly svými postřehy k tomu, abychom rozšířili spektrum nabídky občerstvení. Spolupracovníci se zapojili do organizace a zajistili také obsluhu na jednotlivých občerstvovacích stanicích :-) Jedni bez druhých bychom to nedokázali - bratři mají prostory, ale komunita je malá. Spolupracovníci disponují širokou členskou základnou a mají zkušenosti s organizováním velkých setkání, ale nemají ve Zlíně vlastní prostory. Jen díky vzájemné spolupráci se tak mohlo uskutečnit tak krásné a rodinné setkání, které si snad všichni pochvalovali. A to je Johnyho zásluha - dal nás dohromady a ukázal nám cestu do dalších dnů. Johny, díky.

Jsem šťastný, že patřím do salesiánské rodiny a že jsem se mohl tohoto setkání i aktivně zúčastnit. Chci také poděkovat všem, kdo se do přípravy a realizace zapojili; bylo nás mnoho, tak nebudu raději nikoho jmenovat, abych  na někoho nezapomněl ... A mám naději, že do budoucna budeme stále víc schopni vzájemné spolupráce, vždyť jsme přece JEDNA SALESIÁNSKÁ RODINA :-)