Setkání provinciálních rad ve Fryštáku

Autor: Lída Palečková <>, Téma: Salesiánská rodina, Vydáno dne: 30. 06. 2019

 

O víkendu na přelomu května a června se ve Fryštáku sešly provinciální rady z Česka a Slovenska, aby jednaly, poznávaly se navzájem a inspirovaly.
Část společného času s námi byl zvolený zástupce regionu „Střední Evropa“ do světové rady ASC Staco ze Slovenska. Navštívil nás také Don Eugeni Munoso, hlavní delegát pro salesiánskou rodinu.

 Chci se s vámi podělit o několik myšlenek Dona Munoso. O svém salesiánském povolání říká, že se vždy cítil dobře tam, kde byli salesiáni: „Jsem šťastný mezi salesiány“. Na otázku: „Jak vidí situaci ASC u nás?“, odpovídal, že jsme ve stádiu křesťanské zralosti, salesiánské i lidské. „Ale můžete udělat víc v apoštolátu. Salesiáni spolupracovníci jsou dospělí, ale chtějí se držet za ruku SDB. Proč jako ASC nevezmete školu, oratoř, kterou opouští SDB? Můžete dělat víc.“
Don Munoso také zdůraznil nutnost sepsat historii vzniku Salesiánů spolupracovníků v našich provinciích. Budou tyto střípky inspirací pro další směřování v naší rodině?