Fenomén Eliška Bučková

Autor: Mgr. Josef Hes <pastoracni(at)centrum.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 21. 05. 2019

 

Někdy se (např. v projektu Cesta dál) ptáme, jestli máme „Otevřené dveře“, „Rozumíme mladým“, případně „Jaká je naše spiritualita“. Myslím si, že bychom si měli také víc všímat všeho toho krásného a pozitivního co je, místo složitého vymýšlení teoretických věcí, které „by být možná mohly“. V tomto smyslu bych kromě vynikajících věcí (jako např. mladí dobrovolníci po světě apod.) rád upozornil na fenomén modelky Elišky Bučkové. Mnozí víme nebo tušíme, že její rodiče patří do ASC. Když si poslechnete 4. díl pořadu Polní nemocnici Ládi Heryána (stačí na googlu zadat „Bučková Heryán“/video), tak si můžete poslechnout její krásné svědectví. Zde nejen uvádí, že rodiče jsou salesiáni, ale i ona sama se domnívá, že naplňuje poslání Dona Bosca. Kromě jiného tím, že osobně pořádá (shání na to peníze) letní tábory (např. také pro děti z početných rodin). Mimo to nádherně mluví o svých rodičích, kteří se denně modlí (i za ni) breviář a které by nikdy nechtěla ničím zklamat. Určitě to není cesta snadná, jistě není ani bez chyb a přešlapů, ale o to je autentičtější, pravdivější a „normálně a přirozeně“ přitažlivá. Právě takovíto lidé nás otevírají světu, přijímají ji zcela samozřejmě a bez problému mladí a ona propaguje nenásilně naši spiritualitu. Díky, Eliško, moc.

Rád bych tímto veřejně poděkoval jejím rodičům Blaženě a Víťovi za odvahu vidět dál nad naši „často tak upocenou, byť jistě dobře míněnou, zbožnost“. Važme si toho, co nám Bůh dává (aniž by nás dokonce vůbec napadlo o to prosit) a nezapomeňte si ten pořad pustit. Bůh má své vlastní „moderní“ cesty v dnešním světě.