V Praze se uskutečnil formační víkend

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika formačního snažení, Vydáno dne: 30. 04. 2019

 

O víkendu 26. – 28. 4. 2019 se setkali v Praze u kapucínů formátoři, aspiranti, předaspiranti a provinciální rada. Jedním z bodů programu byla práce ve skupinkách nad otázkami počáteční formace.

Chci se podělit s celou spolupracovnickou rodinou o myšlenky ze skupinky s formátory formačních společenství a osobními formátory.

 

 Na otázku Proč jsem přijel, co očekávám? zazněly dva druhy odpovědí. První: Přijeli jsme načerpat, inspirovat se, posunuje nás takové setkání. Druhá skupina odpovědí se dá shrnout: podpořit svoje aspiranty, doprovázet je i zde, být s nimi, podpořit novu krev do ASC.

U otázek po dobrých zkušenostech z formace, co je důležité, jaké jsou problémy, mohu myšlenky z odpovědí rozčlenit do šesti skupin.

  1. Je třeba rozlišit povolání do Sdružení salesiánů spolupracovníků a spolupráci na salesiánských dílech.
  2. Místní společenství by neměla v případě zájmu nových lidí o formaci čekat na vytvoření formačního společenství, ale nabídnout jim sdílení života místní skupiny a po vzniku formačního společenství jim je nabídnout (je to spíš problém velkých měst).
  3. Délky předaspirantátu – dva roky – a aspirantátu – rok – byly stanoveny, je však třeba rozlišovat u jednotlivých osobností a přistupovat také trochu individuálně. Jde o rozlišení povolání, za to je zodpovědný člověk sám a také formátor a místní rada. Stanovená délka má být motivací k rozhodnutí, impulzem jít dál nebo nejít. Pozvané zájemce do místního společenství je dobré také „naťukávat“ zda chtějí pokračovat formací nebo se přiklánějí k tomu, že ASC není jejich životní cesta. V místních společenstvích je na místní radě, aby citlivě „naťukla“ ty, co už tam několik let takto přicházejí.
  4. Vytvořené materiály pro formaci aspirantů a předaspirantů jsou používány a dostačují, je důležité propojovat je se životem, vzít manuál na výlet, mít formační setkání i s dětmi a přizpůsobit se tomu (mít setkání v podvečerních hodinách, nabídnout starším dětem animaci mladších), lidsky se přibližovat ke svěřeným aspirantům – navštěvovat se, jít spolu do divadla, jet na hory ….
  5. Pozvat na formační setkání SDB, FMA, prohlubovat spolupráci, čerpat navzájem. Zvou Janka Ihnáta, Jardu Mikeše, Jožku Kopeckého st., pošlou jim formační téma dopředu.
  6. Na povzdechnutí o zaneprázdněnosti „Je málo času“ je účinné omezit v aspirantátu apoštolátní aktivity a seřadit priority účasti na setkáních: 1) s osobními formátory, 2) na formačním společenství, případně 3) na místním společenství.

Formace prostřednictvím (připravovaná, promýšlená, za účasti) formátorů (podobně jako výchova) se má skončit, stát se zbytečnou nebo lépe přejít ve vlastní zodpovědnost a úsilí o svou vlastní trvalou formaci (sebevýchovu). Děje se na třech stupních – lidském, duchovním, salesiánském. Myslím, že společný víkend přispěl i k této trvalé formaci nás zúčastněných. Bohu díky.

Lída Palečková