ZPRÁVA ZE SADBY nejen PRO PEDAGOGY.

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 03. 2019

dnes jím jako Angolan

ZPRÁVA ZE SADBY nejen PRO PEDAGOGY.

SADBA připravuje každoročně osvětový program "Dnes jím jako" určený základním a středním školám. Cílem projektu je hravou formou seznámit české žáky a studenty s rozvojovými zeměmi, s životem jejich vrstevníků na jiném konci světa. Letošní ročník je zaměřený na Angolu. Jsou připravené obecné informace o Angole, pracovní listy (ve třech mutacích: 1., 2. stupeň, studenti středních škol), doplňující materiály (videa, fotografie, písničky), recepty na angolské jídlo a soutěž pro školy. Veškeré materiály jsou zdarma ke stažení na webových stránkách www.dnesjimjako.cz. Forma intenzity projektu je ponechána na uvážení každého pedagoga a jeho možnostem.

Po registraci zašleme přihlášeným školám metodiku k pracovním listům a správná řešení. Registrace nám také slouží k tomu, abychom měli přehled o zájmu škol účastnit se "Dnes jím jako", vzájemné komunikaci a zpětné vazbě (k vylepšení dalšího ročníku). Projekt "Dnes jím jako Angolan" oficiálně poběží během měsíce března a dubna 2019. Materiály na internetu zůstanou i po oficiálním ukončení k dalšímu využití.

Díky a zdravím. Lída Obručová