Duchovní cvičení v roce 2019

Autor: Jan Tomiga <tomiga(at)centrum.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 02. 01. 2019

 

Milé spolupracovnice a milí spolupracovníci,
přeji vám do nového roku hojnost darů Ducha svatého, požehnání našeho Pána do všech vašich aktivit a ochranu vás i vašich rodin na přímluvu Panny Marie Pomocnice a sv. Jana Boska.

 Rád bych také připomenul, že do 31.12.2018 byla možnost zadávat duchovní cvičení na rok 2019. K dnešnímu dni máme nahlášených 11 termínů. Možná jste někteří při vánočních a novoročních oslavách trochu zapomněli na nutnost vyplnit formulář, aby se na vámi pořádané exercicie mohli druzí přihlásit. Proto vám chci tuto potřebu připomenout a zároveň prodlužuji termín pro zadání duchovních cvičení do pátku 18.1.2019. Odkaz na tabulku, kterou je potřeba vyplnit je zde: https://bit.ly/2OdzoIU

Děkuji za spolupráci a přeji požehnané dny.