Otevřený dopis (nejen) účastníkům DC ve Fryštáku 1. - 5. 8. 2018

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 21. 05. 2018

DIS Fryšták

 

Vážení přátelé, přihlášení na shora uvedený termín DC. Sešel jsem se před několika dny s exercitátorem O. Pražanem, abychom doladili některé organizační podrobnosti. Mimo jiné z naší schůzky vyplynulo upřesnění tématu, tím je: Být Kristovým učedníkem..  Z toho důvodu je ovšem třeba mít pro Krista otevřené nejen uši, ale i srdce a nezaneprázdňovat je ničím jiným, z čehož vyplynula i jeho poznámka: „Petře, nepište tam více ztišení, ale hodně, ne-li úplné. Já, jako exercitátor, DIS samozřejmě a předpokládám, že i vy jako ředitelé k tomu vytvoříme ty nejlepší podmínky.“ Za ředitele jsem mu na to kývl, a tudíž za nás všechny proklamuji: „Nebojte se vedení modliteb, křížových cest, růženců, adorací … ani si nedělejte starosti o to, co budeme jíst, pít nebo kde se ubytujeme. O to vše bude postaráno. Přijeďte pouze s jedinou starostí: Jak se stát Kristovým učedníkem.

Vzhledem k tomu, že nějaká místečka ještě volná jsou, poskytuji tuto informaci právě zvolenou formou, aby měli šanci ještě i ostatní.

Za ředitele Petr Hubáček