Duchovní cvičení v Novém Dvoře

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 04. 10. 2017


Nových Dvorů podle rejstříku sídel je v České republice sto osm.
Ale jenom v jednom z nich stojí klášter, který vznikl přestavbou staré chátrající hospodářské budovy, a v němž od roku 2002 žijí trapisté - rozjímavý mužský řád s poněkud přísnějšími regulemi.

Bratři vstávají k prvním modlitbám již kolem třetí hodiny ranní. Do večerky následuje ještě dalších šest modlitebních setkání, včetně mše svaté.
Tato duchovní usebrání jsou ve dne přerušována pilnou prací, poněvadž bratři si musí také na všechno sami vydělat. 
 




K jejich poslání chválit Boha přispívá ve velké míře i genius loci – klášter leží vzdálen civilizace v mírné pahorkatině uprostřed luk, pastvin a lesů, kde je ustavičné ticho a v noci opravdová tma.

Součástí kláštera v Novém Dvoře je také vedlejší budova bývalého ovčince, nyní přestavěná jako hospic pro návštěvníky. V jednoduše a vkusně zařízených pokojích a ve společných prostorách, včetně kaple, se zde mohou konat duchovní cvičení, obnovy a podobné akce.

Toho využili i manželé Václav a Jindřiška Maršíkovi, salesiáni spolupracovníci z blízkých Mariánských Lázní. Pozvali salesiána otce Janka Ihnáta, aby pro třináct zájemců z řad salesiánů spolupracovníků i jejich sourozenců uspořádal v tomto nádherném prostředí exercicie. Od manželů Maršíkových to byl skvělý nápad, jak oslavit narozeniny a od otce Janka obětavý čin, že ve dnech 13. až 17. září 2017 provázel účastníky na jejich cestě k většímu poznávání Boha i svých bližních a k dokonalejšímu duchovnímu růstu. Všem, kteří toto setkání iniciovali, připravili a uskutečnili, patří neskonalé díky a uznání. Cenným „zpestřením“ exercicií byla i denní účast na společných modlitbách trapistických mnichů v jejich kostele, (kromě ranního matutina před východem slunce), což exercitanty s nimi duchovně spojovalo při jejich vzdávání chvály a díků.

          Není to dobrý příklad k následování, jak oslavit narozeniny?

                                                                                                           
                                                                             Leo Žídek