Duchovní cvičení pro rodiny s dětmi ve Čtyrech Dvorech

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 17. 08. 2017


Minulý týden jsme se s našimi dvěma dcerami, Hanou a Janou, zúčastnili duchovních cvičení, které bylo pořádáno pro rodiny s dětmi.

Prostory pro konání poskytla Dana Žižkovská (spolu s manželem jsou salesiáni spolupracovníci) ve svém Domě Božího milosrdenství.
Nachází se ve vesničce Čtyři Dvory na Vysočině (poblíž Letovic). U domu jsou krásně upravené prostory pro pobyt venku.
Naším exercitátorem byl František Blaha, SDB.
 Naše rodiny pocházely z různých koutů Moravy i Čech. Sešlo se celkem 14 rodičů a 11 dětí, z nichž nejmladší nemělo ani 1 rok a nejstarší 12 let. Bylo bezvadné, že každá rodina obývala svůj vlastní pokoj, kde jsme měli vše potřebné. Dále bychom rádi vyzvedli velkou výsadu pro nás rodiče, protože jsme během Františkových přednášek mohli být bez dětí. Ty pobývaly v péči hlídačů, k nimž se řadila i Dana, a kteří se o naše ratolesti vzorně starali, zatímco my jsme se mohli věnovat prohlubování vztahu s Pánem.

Během společně strávených dní jsme se tematicky věnovali klíčovým otázkám evangelií a rovněž tomu, jak účinně „bojovat“ s růžencem v ruce. Jako velmi obohacující pro nás hodnotíme např. celonoční adoraci, rozdělenou po hodinách, večerní sdílení na téma: „Kým je pro mě Bůh?“ a „Je pro mě těžké rozeznat své dary?“

Moc děkujeme Daně, za dobrý průběh celých duchovních cvičení. Díky Františkovi jsme si např. znovu uvědomili výsadu, že jsme dcery a synové Krále.

Celá duchovní cvičení provázela nádherná radostná atmosféra, ze které jsme ohromně nadšení, a přáli bychom vám všem takovou atmosféru také zakusit.

Na závěr chceme ještě jednou poděkovat Daně, Františkovi a všem, díky kterým jsme mohli znovu oživit radost být křesťany.
Největší dík samozřejmě patří Pánu, který nás všechny dal krásně dohromady, a který nás tak laskavě hýčkal ve své blízkosti.


                   Kamila a Petr Tiší ASC
                       společenství ŠOP