Duchovní cvičení na zámku

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 02. 07. 2017


Milí přátelé,
chceme se s vámi podělit o nevšední zážitek z našich duchovních cvičení, které proběhly 7. - 11.6. v Hoješíně u Sečské přehrady u školských sester sv. Františka.

Areál kláštera se nachází v původně loveckém zámečku, který sestry v 60.letech vlastními silami  opravily a dodnes ho užívají.
Sestry nás přijaly velmi vřele a my jsme mohli díky tomu navázat nová  přátelství a vytvořit srdečné vztahy.  
 Měli jsme to štěstí, že jsme mohli v tomto promodleném prostředí, prožít krásné čtyři dny ztišení a načerpat  nové fyzické i duševní síly. Velký dík patří Otci Petru Zelinkovi SDB, který si na nás udělal čas a  připravil si přednášky na  téma Nejsvětější Trojice a Panny Marie. Duchovní zážitky posílilo i to, že přímo v domě kláštera se nacházela krásně a vkusně vyzdobená kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici. Také datum našich cvičení byl dobře naplánován a my jsme mohli zde na závěr slavit poutní mši svatou.

Nevšedním  zážitkem pro sestry a farníky byla obnova našich slibů. Velký dík patří organizačnímu týmu, který tvořili manželé Zdenka a Honzík Málkovi, kteří přijali službu ředitelů a Aničce Jílkové, která se obětavě starala o naše hladové krky.  
Tento termín nebyl zdaleka naplněn počtem účastníků, přesto jsme zde prožili krásné společenství a mohli jsme se lépe poznat při společném sdílení.

Přejeme všem, abyste v letošním roce mohli načerpat nové síly při duchovních cvičeních.
              Marcela a Pavel Jílkovi Sebranice