Duchovní cvičení pro rodiny s dětmi – možná i Vaše cesta?

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Zdroj: vlastní, Vydáno dne: 07. 02. 2017


Milí spolupracovníci,

jak jistě všichni víte, od začátku měsíce února se můžeme opět přihlašovat na duchovní cvičení.  Většina z nich je určena pro dospělé.
Letos už pátým rokem zveme na duchovní cvičení také rodiny s dětmi. Protože odezva na ně je velice pozitivní a vnímáme, že by bylo více než dobré, kdyby jejich nabídka byla v naší salesiánské rodině bohatší.
Rádi bychom Vás následujícími řádky povzbudili k jejich zorganizování, nabídli naše know-how a takříkajíc Vás nechali nahlédnout pod pokličku takových DC. 
 Podnět pro konání našich prvních DC pro rodiny s dětmi vzešel na setkání naší provinciální rady s předsednictvem Salesiánského hnutí mládeže v Hradci Králové v roce 2010, kterého jsem se za SHM účastnil. Na tomto setkání jsme zformulovali jednu z našich společných aktivit, a to nabídku spolupracovnických duchovních cvičení zájemcům z řad SHM. Tehdy jsme si ovšem také uvědomili, že mnozí z nich mají malé děti, a tím by mohla v konečném důsledku být jejich účast na DC ohrožena – a myšlenka byla na světě: co takhle zkusit skloubit obojí? ASC nabídlo zajištění ředitele, SDB exercitátora, FMA zase pomoc se zajištěním animátorů a SHM, že se pokusí sehnat finance pro podporu této akce.

První duchovní cvičení se uskutečnilo v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku a i v následujících letech jsme DISu s těmito DC zůstali věrní: jsou zde totiž velkorysé prostory, ve kterých je možné za každého počasí nerušeně paralelně vést program pro malé i velké účastníky. Samotnému konání DC předcházelo pečlivé promýšlení toho, jak provázat prožití DC jak pro rodiče a děti samostatně, tak vytvoření prostoru pro rodiny společně. V harmonogramu dne pro dospělé jsme měli vcelku jasno, sami jsme byli účastníky několika DC a bylo se čím inspirovat. V programu pro děti jsme ve velké míře dali důvěru našim animátorům, se kterými jsme se setkali na přípravném víkendu u Makoš (Markéta Hanáková, FMA) v Kuklenách, mohli jsme využít jejich i našich zkušeností z konání letních dětských táborů a jiných akcí. Ze setkání vyplynulo, že pro děti nachystáme na každý den DC dopolední a odpolední program, návštěvu ZOO a celodenní výlet pro celé rodiny.

Pro dospělé bývá tematická příprava programu v režii exercitátora. Samotný den pak začínáme ráno společnou modlitbou v kapli. Jak jsme již zmínili výše, program pro dospělé a děti probíhá v dopoledním a odpoledním bloku paralelně. Po obědě dopřáváme všem chvíli poledního klidu, který oceňují nejen malošci J. V podvečer slavíváme společně mši svatou a po večeři mají prostor rodiny pro sebe. Některé si zahrají stolní hry, za notného povzbuzování maminek taťkové vyběhnou s dětmi na hřiště na fotbálek nebo se jde zdolávat horolezecká stěna či prolézačky před DISem. Vždy ale dbáme na to, aby z DC nevymizelo duchovního obohacení. Můžeme kdykoli navštívit místní kapli, využít příležitosti ke svátosti smíření, rozjímání před Nejsvětější svatostí a jiné. I do programu pro děti zapojujeme duchovní aktivity, velice obohacující třeba bývá křížová cesta, kterou si pro nás děti připravují.

Vnímáme, že velikým kamenem úrazu je financování těchto DC. Naším velikým přáním je, aby DC byla finančně dostupná pro všechny rodiny, které o účasti na nich uvažují. Účast dětí totiž u mnohých rodin výrazně navyšuje jejich výdaje za DC. Aby DC byla dostupnější pro početnější rodiny, rozhodli jsme se v letošním roce rozlišit dvě ceny. Cena tzv. základní, ve které jsou obsaženy jen nejnutnější náklady na DC. Druhá cena je tzv. sponzorská (solidární). Pokud se na DC rozhodne jet rodina, která má možnost dát větší finanční příspěvek, bude tento příspěvek použit zčásti na výdaje za animátory, případně na snížení plateb za děti z ostatních rodin.  Další finanční pomoc pro účastníky DC - jak dospělé, tak i děti – letos odsouhlasila naše provinciální rada. SHM podpoří DC příspěvkem na animátory, který je financován z projektu MPSV zaměřeného na rodiny.

Tato DC jsou oproti jiným, která jako salesiáni spolupracovníci pořádáme, jistě specifická. Naše děti se zde mohou aktivně zapojit a duchovně povyrůst, zakusit možná i to, co není v prostředí, kde se pohybují běžně, samozřejmé: že víra a společenství je dar a že je možné je aktivně žít.

Byli bychom rádi, kdyby tato forma DC pevně do naší salesiánské rodiny zakořenila. Proto bychom chtěli povzbudit všechny, kdo by se ředitelování takových DC v příštích letech chtěli ujmout. Nebojte, z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že tam, kde síly i nápady docházejí, Bůh tisíckráte geniálně pomůže a doladí všechno ke zdárnému průběhu, jen mu dát prostor…

 

                 Jenda a Vlaďka Kapounkovi,
                       společenství Fryšták