Exercicie v tomto roce

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Duchovní cvičení, Vydáno dne: 30. 01. 2017


Milí přátelé,

čeká nás svátek Dona Boska a s ním kromě mnoha způsobů oslav tohoto svátku ještě jedna velká příležitost.
Přesně o půlnoci z 30. na 31. ledna „startuje“ přihlašování na duchovní cvičení.
Provinciální rada se letos rozhodla trochu pomoci především ředitelům, ale i všem, kdo se na exercicie budou hlásit, dvěma dokumenty:
 1) Standard duchovních cvičení ASC: Je to v podstatě soupis toho, co můžeme (a nemůžeme) od našich exercicií očekávat. Účelem je, abychom předešli nereálným očekáváním a případným zklamáním přihlášených. Můžete si tedy nejprve přečíst, co by na DC nemělo chybět (což je pouhých sedm bodů). Dále v dokumentu najdete popis běžných spolupracovnických exercicií, který vychází ze zkušeností nás všech. To však neznamená, že by bylo bráněno různým inovacím. Ředitel spolu s exercitátorem mohou rozvíjet svou fantazii podle svých představ. Až se budete přihlašovat, stisknete jako v minulých letech na webu tlačítko Exercicie 2017 a objeví se vám obvyklá tabulka. Kromě informací o termínu a místu DC zde bude uvedeno i vše, co se nějak tomuto běžnému standardu vymyká. Tato služba však v letošním roce ještě zřejmě nebude zcela stoprocentní, protože je nová, ale věříme, že v příštích letech se bude stále zdokonalovat.

 

2) Manuál pro ředitele duchovních cvičení ASC: Jestliže první dokument byl určen především pro účastníky, tento druhý má být pomůckou ředitelům (zvláště těm, kdo se této služby ujímají poprvé). Provinciální rada se pokusila sepsat body, podle kterých by ředitelé mohli postupovat od rozhodnutí „ředitelovat“ po konec DC. Tento návod je nezávazný, ale doufáme, že ředitelům bude k užitku. Snad by se pak neměli trápit otázkami, zda na něco nezapomněli. V žádném případě však tento manuál nemá omezovat vlastní představy a iniciativu ředitelů. Další pomůckou pro tyto obětavé služebníky na našich DC jsou návrhy různých dokumentů, které lze využít (denní řád, tabulka služeb, témata na večerní sdílení apod.)

Oba dokumenty s přílohami najdete na našich webových stránkách v sekci „ke stažení“, kde zvolíte odkaz „Duchovní cvičení“. Prosíme všechny, zvláště ředitele, aby zaznamenávali své zkušenosti a posílali provinciální radě své návrhy (dc@ascczech.cz) na úpravu těchto dokumentů. Nejde o nic neměnného a jistě všichni budeme rádi za každý podnět k vylepšení.


Přejeme všem nejen plné prožití svátku Dona Boska, ale i hluboké setkání s Pánem na letošních duchovních cvičeních.

                         Za provinciální radu
              Hanka Koudelková a Klára Novotná