Setkání ASC působících v pedagogické sféře, psychologickém poradenství nebo ve zdravotnické oblasti

Autor: redakce <redakce(at)ascczech.cz>, Téma: Rubrika apoštolátního činění, Vydáno dne: 11. 11. 2008

Milí přátelé,
opakovaně byly činěny pokusy v rámci ACS uspořádat setkání těch, kteří pracují ve společné profesi nebo se podílí na podobném apoštolátu. Odhadujeme, že je několik desítek z nás, kteří profesionálně nebo neprofesionálně působí v pedagogické sféře, psychologickém poradenství nebo ve zdravotnické oblasti. Jsme rozptýleni po celých Čechách a po Moravě, každý z nás je tak trochu se svým salesiánstvím „sám vojákem v poli“.

Proto v hlavách několika z nás vznikla myšlenka o potřebě vzájemného setkání lidí ze zmíněného okruhu činností k prohloubení znalostí a výměně zkušeností. Rádi bychom zorganizovali takové setkání (sobotní) do léta 2009 (nejspíše v prostorách psychologické poradny v Karlíně nebo v Kobylisích), kde bychom chtěli hledat, zda lze a jak se daří vnášet salesiánskou spiritualitu do těchto našich činností.
Cílem této první zprávy je získat přehled o Vás, kteří byste o takové setkání měli zájem. Program by byl složen jednak ze seminárních přednášek, ale hlavně ze vzájemné (koordinované) výměny zkušeností.
Při hledání způsobu setkání jsme se domlouvali předběžně i s organizátorkami příštích Dnů salesiánské spirituality, že by bylo možné eventuálně i tam vyhradit nějaký časový prostor pro takové setkání.
Prosím Vás , kteří byste měli o takové setkání, abyste o svém zájmu napsali na kontaktní mail: josef.gut@nemcl.cz nebo se ozvali na telefon 739500446. Uvítáme i nápady, podněty a kritické připomínky.

Josef Gut , Nový Bor